Co stanowi zaniedbanie księgowego?

Zaniedbania księgowego zwykle mają miejsce, gdy księgowy działa ze świadomością, że praktyka księgowa była niewłaściwa i mogą wystąpić szkody dla klienta. Nieprzestrzeganie etycznych i prawnych wytycznych standardów rachunkowości może prowadzić do zaniedbań księgowych. Uważa się, że księgowy umyślnie naruszył zaufanie i odpowiedzialność powierników — poza stosowaniem złego osądu. Ponadto naruszony zostaje obowiązek staranności — oczekiwanie, że księgowy będzie działał w najlepszym interesie klienta. Fałszywe sprawozdania finansowe firmy mogą również wynikać z zaniedbań księgowych.

W oparciu o standardy rachunkowości księgowy jest generalnie zobowiązany do przewidywania wyników, które mogą być szkodliwe dla klientów. Doświadczenie i szkolenie w zakresie standardów rachunkowości są celowo pomijane przy wykonywaniu obowiązków księgowego. W rezultacie wykonanie poniżej tych standardów może narazić księgowego na odpowiedzialność odszkodowawczą klienta.

Od większości księgowych oczekuje się dyskrecji w sprawach księgowych, aby uniknąć szkody dla klienta, który polega na profesjonalizmie i osądzie księgowego. W przeciwnym razie brak dyskrecji mógłby zostać uznany za zaniedbanie w obowiązkach i podlegać pozwowi o zaniedbanie księgowe. Zaniedbanie odpowiedzialności powiernika za prawidłowe prowadzenie spraw finansowych może stanowić zaniedbanie księgowego.

Roszczenia o zaniedbanie księgowego mogą wystąpić, jeśli dowody są powiązane z prawdopodobieństwem oszustwa księgowego, a nie wynikiem nieuniknionego błędu księgowego. Błąd księgowy nie ma takiej samej wagi prawnej jak zaniedbanie księgowego. Błędy mogą wystąpić, ponieważ księgowy nie ma odpowiedniego doświadczenia, aby wykonywać zadania z należytą starannością.

Ogólnie rzecz biorąc, praworządność, która decyduje o zaniedbaniu księgowego, obejmuje wykazanie dowodu, że między klientem a księgowym oczekiwano obowiązku dbałości o ochronę finansową. Gdy księgowy nie postępuje zgodnie z prawem do zachowania należytej staranności, ma miejsce naruszenie postępowania. Naruszenie postępowania może prowadzić do szkody finansowej dla klienta w wyniku zaniechania odpowiedzialności powierniczej.

Niektóre przepisy mogą określać to jako rażące zaniedbanie, w zależności od dowodów. Prawo może również wymagać dowodu uzasadnionej wiedzy, że praktyka była niewłaściwa i że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia szkody dla klienta. W przypadku braku niedbałych działań księgowego może być wymagany dowód, że klient nie poniósłby szkody.
Świadoma i celowa praktyka manipulowania wynikami finansowymi firmy jest również częstą formą oszustwa księgowego, które jest wynikiem zaniedbania. Oszustwo księgowe może wystąpić w przypadku nieuwzględnienia w sprawozdaniach finansowych pełnej księgowości aktywów i pasywów. W innych okolicznościach zawyżone przychody ze sprzedaży są zwykle wykorzystywane do zwiększenia zestawienia zysków firmy. Innym przykładem oszustwa księgowego jest zaniżanie ewidencji należności, które zostały odpisane jako nieściągalne złe długi.