Co to jest agonista alfa?

Agonista alfa to związek chemiczny, który stymuluje receptory alfa-adrenergiczne. Zwykle te receptory oddziałują z przekaźnikami, takimi jak adrenalina i noradrenalina. Agonista alfa może naśladować działanie tych związków i może być stosowany terapeutycznie do różnych celów. Firmy farmaceutyczne produkują szereg tych agonistów w różnych klasach, w tym częściowo selektywne leki, które mogą skupiać się na określonych rodzajach receptorów, zamiast stymulować je wszystkie.

Przeciwieństwem agonisty alfa jest antagonista alfa, znany również jako alfa bloker. Leki te zapobiegają stymulacji tych receptorów, blokując je. Własna podaż związków, takich jak adrenalina, nie może stymulować receptora, ponieważ jest on zablokowany. Leki z tej klasy są dostępne do leczenia stanów, w których lekarz chce zmniejszyć stymulację receptorów alfa-adrenergicznych. Leki te są powiązane z agonistami i antagonistami beta, inną grupą leków, które działają na receptory beta-adrenergiczne organizmu.

Kiedy pacjenci przyjmują agonistów alfa, leki wywołują skurcz mięśni gładkich w całym ciele. Są szczególnie aktywne w naczyniach krwionośnych, zwłaszcza w tętnicach, i działają obkurczająco. Jednym z powodów podawania tego typu związku jest wstrząs lub niskie ciśnienie krwi. Lek zaciśnie naczynia krwionośne, powodując wzrost ciśnienia krwi pacjenta. Gdy stan pacjenta się ustabilizuje, lekarz może odstawić lek, a pacjent powinien być w stanie samodzielnie utrzymać bezpieczne ciśnienie krwi.

Innym powodem stosowania agonisty alfa jest leczenie jaskry. Lek może ograniczać wytwarzanie płynu w oku i zapobiegać postępującym uszkodzeniom. Anestezjolodzy stosują te leki również w leczeniu bólu jako część koktajlu leków, aby rozwiązać dyskomfort związany z operacją. Leczenie bólu ma kluczowe znaczenie dla pacjentów chirurgicznych, ponieważ nieleczony ból może wydłużyć czas gojenia i może prowadzić do wtórnych problemów, takich jak depresja.

Pacjenci przyjmujący leki z grupy agonistów alfa mogą odczuwać pewne skutki uboczne. Niektórzy cierpią na bóle głowy z powodu zwężenia naczyń krwionośnych i mogą również doświadczyć bradykardii, w której tętno zwalnia. Niektórzy pacjenci stają się również niespokojni i mogą wystąpić nudności, wymioty i dyskomfort. Jeśli lekarz uzna, że ​​taki lek byłby odpowiedni dla pacjenta, dokładnie obliczy dawkę. W warunkach szpitalnych pielęgniarki i inny personel mogą monitorować pacjentów przyjmujących alfa agonistów. Jeśli pojawią się jakiekolwiek oznaki niepokoju, mogą interweniować, aby rozwiązać problem.