Co to jest asystent podologiczny?

Asystent podologiczny, zwany czasem asystentem pediatrycznym, to osoba, która dba o stopy innych osób. Ta osoba jest zatrudniona do pomocy wykwalifikowanemu podiatry, ekspertowi medycznemu, który specjalizuje się w stopach i kostkach. W niektórych przypadkach asystent przyjmuje tę rolę w ramach swojego szkolenia, aby zostać w pełni wykwalifikowanym podiatrą.

Głównym zadaniem asystenta podologicznego jest obcinanie paznokci u nóg oraz nakładanie opatrunków i bandaży na stopy pacjenta. Można mu przydzielić własnych pacjentów, którzy byli już widziani przez podiatrę. Pomaga to personelowi medycznemu zachować wolne od pracy dla nowych pacjentów, a także przyczynia się do szkolenia asystenta.

Asystent może również wykonywać pewne prace biurowe w ramach swoich obowiązków. Częścią tej roli może być również aktualizowanie rekordów klientów, wystawianie faktur i kontaktowanie się z klientami. Może również odwiedzać klientów w ich domu, jeśli nie są w stanie podróżować.

Nie ma żadnych formalnych kwalifikacji wymaganych do zostania asystentem podologicznym, a szkolenie odbywa się zwykle w miejscu pracy. Przepisy dotyczące godzin wymaganych do odbycia szkolenia podiatry różnią się w zależności od obszaru, ale oczekiwany czas szkolenia w miejscu pracy wynosi zwykle około 500 godzin.

W tych godzinach szkolenia uwzględniony jest rzeczywisty czas pacjenta w klinice z podiatrą. Asystent podologiczny podlega również od czasu do czasu rutynowym ocenom w formie egzaminów ustnych i teoretycznych. Praca praktyczna jest ważną częścią stania się wykwalifikowanym podiatrą.

Asystent musi być w pełni świadomy wszystkich form higieny stóp. Musi również podjąć intensywne studia w zakresie różnych tematów związanych ze stopami, w tym patologii skóry i paznokci, mikrobiologii i anatomii. Ta osoba musi również zrozumieć problemy z krążeniem, które mogą wpływać na stopy i podudzia. Zbadana zostanie również prawidłowa sterylizacja narzędzi i procedury operacyjne.

Istnieją różne miejsca, w których asystent podologiczny może zdobywać wykształcenie i kwalifikacje. Może ubiegać się o studia w prywatnej praktyce lub w szpitalach publicznych. Istnieje kilka uczelni, które oferują kursy przygotowujące do kwalifikacji niezbędnych do zostania podiatrą lub podologem. Informacje na temat tych kursów można uzyskać w lokalnych szkołach medycznych lub w bibliotece publicznej.