Co to jest badanie perspektywiczne?

Badanie prospektywne, luźno zdefiniowane, to badanie, które rozpoczyna się w teraźniejszości i trwa dalej w czasie. Różni się to od badania retrospektywnego, które analizuje znany wynik wstecz, określając czynniki, które wpłynęły na wynik. Badanie retrospektywne ma już pod ręką materiał, który może pomóc w określeniu przyczyny i skutku, ale przyszły badacz gromadzi informacje w miarę postępu eksperymentu lub badania. Termin ten jest zdefiniowany luźno, ponieważ istnieje wiele kombinacji zarówno badań prospektywnych, jak i retrospektywnych i mogą one znacznie różnić się sposobem ich prowadzenia.

Zrozumienie terminu „prospektor” jest przydatne, gdy uzyskujemy sens badań prospektywnych. Poszukiwacz szuka rzeczy, które ma nadzieję znaleźć, takich jak złoto czy ropa. Badaczka wykonuje prawie to samo zadanie, definiując to, co ma nadzieję zobaczyć, a następnie testując sprawę. Czasami badania są otwarte na wiele perspektyw lub mogą ograniczać się do prostych pytań, takich jak: „Czy ten lek lub leczenie działa?”

Z pewnością częstym powodem przeprowadzenia badania prospektywnego jest uzyskanie informacji o tym, jak dany rodzaj leczenia będzie działał. W przypadku wielu eksperymentów z narkotykami naukowcy tworzą kohortę lub grupę ludzi, którzy mają pewne podobieństwa, na przykład wszyscy cierpią na tę samą chorobę, wszyscy tej samej płci lub wszyscy w tym samym wieku. Możliwe są inne kohorty, w zależności od zainteresowań badacza i celów badania. Należy zauważyć, że terminy „badanie” i „eksperyment” są często rozróżniane, przy czym eksperyment stosuje się konkretnie do badań, w których stosuje się pewien rodzaj leczenia.

W prospektywnym eksperymencie, biorąc pod uwagę zebraną kohortę, badacze podają następnie pewną terapię przez określony czas, dokładnie badając i rejestrując wyniki każdej osoby. W eksperymentach z lekami zwykle połowa badanych otrzymuje placebo, aby można było określić, czy istnieje jakakolwiek prawdziwa różnica między tymi, którym podano prawdziwy lek, a tymi, którzy go nie otrzymują. Potencjalny eksperyment może trwać kilka tygodni, miesięcy lub kilka lat.

Prawdziwe badanie prospektywne może trwać latami. Naukowcy mogą po prostu stworzyć kohortę i sprawdzić, czy z czasem rozwiną się pewne rzeczy, bez stosowania leczenia. Utrzymanie razem kohorty może być trudne, a wraz z wydłużaniem się badań ludzie rezygnują lub złożoność wyborów życiowych utrudnia określenie wyników. Jednak wyniki długoterminowego badania prospektywnego mogą być fascynujące, choć może być trudne, czasochłonne i kosztowne.

Zwykle, jeśli ludzie chcą ocenić wyniki, patrzą wstecz. Na przykład, jeśli naukowiec chce zbadać czynniki ryzyka raka płuc, może zebrać informacje o pacjentach, którzy z tego powodu zmarli, i określić, jakie czynniki mają wspólne poszczególne osoby z innymi. Nie udowodniłoby to wszystkich przyczyn raka, ale może być użytecznym sposobem oceny korelacji. Leki można również badać retrospektywnie, aby ustalić, czy mają niepożądane lub dodatkowe korzystne skutki, które były wcześniej nieznane, ale nowe leki zawsze wymagają badań prospektywnych.