Co to jest bezprzewodowy punkt dostępowy?

Bezprzewodowy punkt dostępowy lub hotspot to miejsce, które nadaje sygnał Wi-Fi, aby konsumenci mieli dostęp do urządzeń mobilnych, takich jak komputery i smartfony. Odbywa się to za pomocą karty sieciowej, która wysyła niezabezpieczony sygnał o określonym promieniu, z którego każdy może korzystać, a często ta usługa jest świadczona bezpłatnie. Gdy urządzenie, które może korzystać z bezprzewodowego punktu dostępowego, rozpozna sygnał przychodzący, ma wówczas możliwość połączenia się i uzyskania dostępu do Internetu bez korzystania z innego rodzaju planu taryfowego. Nowsze innowacje umożliwiają również konsumentom tworzenie własnego bezprzewodowego punktu dostępowego za pośrednictwem operatora komórkowego.

Istnieje wiele bezprzewodowych punktów dostępowych dostępnych dla konsumentów na całym świecie, z punktami dostępowymi zlokalizowanymi w restauracjach, hotelach i innych rodzajach firm. W każdej z tych lokalizacji zainstalowany jest router bezprzewodowy, który odbiera przychodzące połączenie internetowe i rozsyła je w powietrzu. Konsumenci, którzy znajdą się w zasięgu sygnału, mogą następnie użyć tego połączenia do uzyskania dostępu do sieci, pobierania plików i folderów lub wysyłania wiadomości bez korzystania z zasięgu własnego planu.

Inne rodzaje punktów dostępu bezprzewodowego mają nałożone na nie ograniczenia i nie są uważane za ogólnodostępne. Firmy korporacyjne często używają tej technologii, aby umożliwić pracownikom pracę na bezprzewodowych stacjach roboczych, ponieważ pozwala to zaoszczędzić na kosztach instalacji i konserwacji. Takie podejście wymaga, aby administrator sieci nadzorował komputery połączone w sieci, a każdemu bezprzewodowemu punktowi dostępowemu można nadać szereg uprawnień w zakresie dostępu do Internetu. Na przykład pracownicy mogą mieć nieograniczony dostęp do witryn firmowych i innych dostawców, z których często korzystaliby, ale blokowali dostęp do wszystkich innych treści bez dodatkowego zezwolenia.

Inny rodzaj bezprzewodowego punktu dostępowego jest ustanawiany przez konsumenta za pośrednictwem jego usługi komórkowej. Ta metoda wymaga przenośnej karty sieci bezprzewodowej, która może konwertować przychodzący sygnał komórkowy na hotspot Wi-Fi, z którym mogą łączyć się inne urządzenia. Chociaż prędkość połączenia jest zwykle ograniczona podczas korzystania z tej metody, nadal działa dobrze w przypadku pobierania mniejszych plików lub zadań, takich jak sprawdzanie poczty e-mail.

Niektóre przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są również w trakcie wdrażania bezprzewodowego punktu dostępowego za pośrednictwem przemysłowych linii energetycznych i telefonicznych, dzięki czemu całe miasto staje się w zasadzie hotspotem internetowym. Ponieważ sygnał jest przenoszony w samym okablowaniu, ta implementacja oznacza, że ​​cały obszar pozostaje podłączony do Internetu przez 24 godziny na dobę. Ze względu na koszty związane z takim projektem, może minąć dużo czasu, zanim ten rodzaj bezprzewodowego punktu dostępowego będzie dostępny na całym świecie.