Co to jest centrum życia rodzinnego?

W USA centrum życia rodzinnego jest organizacją prac społecznych typu non-profit. Ośrodki te oferują poradnictwo indywidualne i dla par, ambulatoryjne leczenie zdrowia psychicznego i uzależnień, a także poradnictwo dotyczące przemocy domowej i grupy edukacyjne dla zagrożonej młodzieży. Wiele ośrodków opiera się na wierze i oprócz poradnictwa zapewnia artykuły, takie jak żywność, odzież i artykuły gospodarstwa domowego. Oferowane są również grupowe zajęcia biblijne.

Misją ośrodków życia rodzinnego opartego na wierze jest zapewnienie w społecznościach miejsc, w których rodziny znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej mogą otrzymać edukację, szkolenie i pomoc ekonomiczną. Świeckie ośrodki życia rodzinnego poświęcają swoje zasoby na zdrowie psychiczne, uzależnienie chemiczne, przemoc domową i inne problemy zdrowotne rodziny.

W obszarze przemocy domowej centrum życia rodzinnego oferuje usługi zarówno ofiarom, jak i sprawcom. Poradnictwo dla ofiar i sprawców odbywa się oddzielnie ze względu na dynamikę przemocy domowej, która wiąże się z kwestiami władzy i kontroli. Istnieją kursy specjalnie dostosowane do osób, które zostały oskarżone o pobicie w gospodarstwie domowym i zostały nakazane przez sąd w celu uzyskania porady. Niektóre ośrodki stosują „Model Duluth”, który jest intensywnym 26-tygodniowym programem szkoleniowym na temat przyczyn i zapobiegania przemocy w rodzinie.

W centrum życia rodzinnego dostępnych jest kilka rodzajów poradnictwa. Poradnictwo rodzinne koncentruje się na budowaniu zdrowych i uczciwych relacji między wszystkimi członkami rodziny. Poradnictwo małżeńskie i w związkach ma na celu poprawę komunikacji między parami i nauczenie ich pozytywnych umiejętności rozwiązywania konfliktów. Istnieją specjalne sesje dla dzieci i młodzieży radzących sobie z problemami rodzinnymi lub osobistymi. Indywidualne poradnictwo jest dostępne w przypadku problemów charakterystycznych dla konkretnego członka rodziny.

Dla rodzin zmagających się z uzależnieniem intensywne leczenie ambulatoryjne i poradnictwo można uzyskać za pośrednictwem ośrodków życia rodzinnego. Niektóre z tych programów mogą trwać do sześciu miesięcy. Celem leczenia jest ewentualne aktywne uczestnictwo dotkniętego chorobą członka rodziny w grupie samopomocy, takiej jak Anonimowi Alkoholicy (AA) lub Anonimowi Narkomani (NA).

Centrum życia rodzinnego, które jest oparte na wierze, jest zazwyczaj również źródłem społeczności dla spotkań AA i NA. Dostępne są biblijne porady dla rodzin, osób indywidualnych i par. Większość ośrodków opartych na wierze pomaga zarówno w sprawach materialnych, jak i duchowych, zapewniając żywność, odzież i potrzeby niemowląt. Większość ośrodków ma własne zapasy, dostępne za niewielką opłatą lub bezpłatnie. Dostępna jest również pomoc w sprawach rodzinnych, takich jak ciąża nastolatek, samotne rodzicielstwo i uzyskanie bezpiecznej, niedrogiej opieki nad dzieckiem.

Ekonomiczna samowystarczalność ludzi, którym służy, jest również jednym z celów ośrodków życia rodzinnego opartego na wierze. Wiele ośrodków pomaga w przygotowaniu do zatrudnienia, podnoszeniu umiejętności zawodowych poprzez kształcenie ustawiczne oraz zapewnianie opieki nad dziećmi. Niektóre zapewniają szkolenia w zakresie planowania budżetu i pomoc w opłacaniu rachunków.