Co to jest dawka jednostkowa?

Dawka jednostkowa to metoda przygotowania i pakowania leków do jednorazowych, wstępnie odmierzonych pojemników, które zapewniają dokładnie jedną dawkę. Dawka jednostkowa może być pakowana w fiolkę, blister lub ampułko-strzykawkę. Wiele szpitali i placówek służby zdrowia stosuje opakowania jednostkowe w celu zmniejszenia ryzyka błędów w stosowaniu leków. Korzystanie z tego systemu daje wiele korzyści i bardzo niewiele wad zarówno dla personelu medycznego, jak i dla pacjentów.

Podczas gdy wszystkie dawki leków pozostawiają bardzo mało miejsca na błędy, niektóre wymagają tak precyzyjnego dawkowania, że ​​nawet najmniejszy błąd może mieć poważne konsekwencje. Na przykład insulinę mierzy się w jednostkach; pojedyncza jednostka odpowiada w przybliżeniu 0.01 mililitrowi. Niektórzy pacjenci mogą wymagać tylko jednej jednostki, która jest bardzo małą ilością i może być trudna do zmierzenia. Zbyt dużo insuliny może spowodować poważny spadek poziomu cukru we krwi. Opakowanie jednostkowe umożliwia personelowi medycznemu i samoopiekuńczym pacjentom dostarczenie dokładnej ilości wymaganej dawki leku bez konieczności jej odmierzania.

Każde opakowanie dawki jednostkowej jest oznaczone własnym kodem kreskowym, który jest zwykle odnotowywany w dokumentacji pacjenta. W przypadku wystąpienia poważnej lub rzadkiej reakcji personel medyczny może z łatwością zgłosić problem do odpowiedniego organu monitorującego reakcje niepożądane. Indywidualne kody kreskowe umożliwiają również personelowi farmaceutycznemu śledzenie leku aż do jego dokładnego źródła, co pozwala łatwiej zlokalizować potencjalne błędy w produkcji.

Oprócz kodu kreskowego każda etykieta zawiera nazwę marki leku i jednostkę miary dawki. W niektórych przypadkach na etykiecie wydrukowane jest również nazwisko pacjenta. Większość placówek medycznych wymaga stosowania systemu podwójnej kontroli — co oznacza, że ​​lek jest sprawdzany przez dwie osoby — pod kątem leków wysokiego ryzyka. Posiadanie wszystkich istotnych informacji bezpośrednio na etykiecie ułatwia proces podwójnej kontroli, co może zwiększyć wydajność personelu.

System ten pomaga również zwiększyć produktywność, utrzymując więcej leków w rękach apteki, a mniej na podłogach placówki. Większość placówek medycznych wymaga od personelu dokładnej inwentaryzacji leków, zwłaszcza substancji kontrolowanych, w regularnych odstępach czasu w ciągu dnia. Przechowywanie większości leków w aptece i utrzymywanie tylko 24-godzinnego zapasu na podłodze zmniejsza ilość czasu spędzanego na liczeniu tabletek i odmierzaniu fiolek.

Istnieją jednak pewne wady systemu dawek jednostkowych, zwłaszcza na poziomie produkcyjnym. Produkcja jest bardziej czasochłonna i wymaga większego personelu niż wymaga pakowania w opakowania zbiorcze. Zwiększone koszty na poziomie produkcji oznaczają wyższe koszty dla pacjentów. Jednak zalety zazwyczaj przewyższają wady, a więcej placówek opieki zdrowotnej stosuje opakowania jednostkowe, gdy jest to możliwe.