Co to jest dyskryminacja w miejscu pracy?

Dyskryminacja w miejscu pracy ma miejsce, gdy dana osoba jest traktowana odmiennie podczas ubiegania się o pracę lub podczas wykonywania pracy, ze względu na jej status chroniony. W Stanach Zjednoczonych dyskryminacja w miejscu pracy jest nielegalna; oznacza to, że dana osoba nie może być traktowana odmiennie ze względu na pewne kwalifikacje, takie jak rasa, płeć, pochodzenie, kolor skóry, wiek czy niepełnosprawność. Różne prawa federalne i stanowe w Stanach Zjednoczonych zabraniają dyskryminacji w miejscu pracy.

Nie wszystkie rodzaje dyskryminacji w miejscu pracy są prawnie zabronione. Na przykład nie jest niezgodne z prawem dyskryminowanie lub odmienne traktowanie kogoś ze względu na to, że jest nieatrakcyjny fizycznie lub ze względu na to, że mieszka w niewłaściwym sąsiedztwie. Dyskryminacja jest prawnie zabroniona tylko na podstawie określonych cech i kwalifikacji. Uznaje się zatem, że kwalifikacje te mają status chroniony. Oznacza to, że jeśli ktoś jest kobietą, nie może być dyskryminowany ze względu na to, że jest kobietą, ponieważ jej kobiecość stawia ją w klasie chronionej.

Różne przepisy dotyczące praw obywatelskich w Stanach Zjednoczonych zabraniają różnych rodzajów dyskryminacji w miejscu pracy i tworzą różne klasy chronione. Tytuł VII ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r. zakazuje dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, płeć lub religię. Ustawa o Amerykanach z Niepełnosprawnościami zakazuje dyskryminacji osób niepełnosprawnych i nakazuje pracodawcom wprowadzenie racjonalnych usprawnień, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej pracę. Ustawa o dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnieniu chroni pracowników w wieku powyżej 40 lat przed zwolnieniem lub innym traktowaniem w inny sposób ze względu na ich wiek.

Dyskryminacja w miejscu pracy na mocy tych przepisów obejmuje szeroką kategorię zabronionych zachowań. Przepisy stanowią, że pracodawca nie może dyskryminować przy zatrudnianiu, zwalnianiu lub warunkach zatrudnienia. Oznacza to, że pracodawca nie może odmówić zatrudnienia kogoś wyłącznie na podstawie jego wieku lub innej chronionej klauzuli tajności. Nie może również podejmować decyzji o zwolnieniu na podstawie chronionego statusu jednostki. Ponadto nie może awansować ani odmawiać awansu, zapewniać ani ograniczać świadczeń ani w żaden inny sposób utrudniać lub pomagać osobie w jej pracy ze względu na płeć, rasę lub inny chroniony status. Nielegalne jest również, aby firma zezwalała na tworzenie wrogiego środowiska; na przykład pracodawca nie może pozwolić, aby ktoś poczuł się niekomfortowo z powodu rasistowskich żartów występujących w miejscu pracy.