Co to jest edytor kodu PHP?

Hypertext PreProcessor (PHP) to język używany przez programistów do pisania skryptów programu. Edytor kodu PHP to aplikacja komputerowa podobna do edytora tekstu, tyle że została zaprojektowana specjalnie dla programistów do pisania kodu PHP. Korzystanie z edytora kodu PHP zamiast zwykłego edytora tekstu może zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność poprzez automatyczne poprawianie lub wyróżnianie błędów programowania, składnię kodowania kolorami ułatwiającą czytanie i uzupełnianie ciągów kodu.

Programiści często używają języka programowania PHP do tworzenia aplikacji internetowych w połączeniu z Hypertext Markup Language (HTML). PHP wykonuje polecenia serwera, takie jak określanie, czy użytkownik jest zalogowany lub zapisywanie komentarza w bazie danych, podczas gdy HTML kontroluje wygląd treści w przeglądarce internetowej. Typowy edytor kodu PHP rozpoznaje i formatuje HTML oprócz PHP. Niektóre obsługują również wiele innych języków, takich jak JavaScript czy Python.

Programowanie w edytorze kodu PHP może być szybsze niż w innych środowiskach, ponieważ edytor przyspiesza wykonywanie typowych zadań. Jeśli autouzupełnianie jest włączone, wpisanie zaledwie „if” spowoduje automatyczne utworzenie prawidłowo sformatowanej instrukcji „if”. Jedyne, co musi zrobić programista, to wypełnić puste miejsca. Bez edytora kodu PHP musiałby wypisać całą instrukcję z pamięci i ręcznie wstawić tabulatory i spacje, co może być czasochłonne.

Autouzupełnianie jest przydatne zarówno dla programistów początkujących w PHP, którzy mogą nie znać szczególnych wymagań języka programowania, jak i dla doświadczonych programistów, którzy często przełączają się między różnymi językami. Większość języków programowania ma tak wiele szczegółowych zasad dotyczących wskazywania zmiennych, instrukcji końcowych lub definiowania funkcji, że łatwo się pomylić. Dzięki edytorowi kodu PHP wiele z tego zamieszania jest usuwane.

Czytanie i rozumienie wielu wierszy kodu PHP lub dowolnego języka programowania może być trudne. Większość edytorów PHP koduje składnię programistyczną kolorami, co ułatwia czytanie. Na przykład komentarze mogą być jasnoszare, co oznacza, że ​​są tylko uwagami, a nie częścią aktualnego programu, podczas gdy wszystkie zmienne mogą być zielone. Nieprawidłowy kod, taki jak w zmiennej pozbawionej cudzysłowu zamykającego, może być czerwony, co ułatwia wykrywanie i poprawianie błędów.

Edytor kodu PHP zapewnia dodatkowe korzyści w porównaniu z prostym edytorem tekstu. Na przykład programista może wykonać wyszukiwanie i zamienianie za pomocą wyrażeń regularnych zamiast dokładnych dopasowań. Wbudowane narzędzia do sprawdzania poprawności mogą również wskazywać problemy z formatowaniem lub nieprawidłowo zagnieżdżone tagi HTML, które mogą nie być dosłownymi błędami, ale mogą powodować problemy, jeśli nie zostaną naprawione.