Co to jest efektywna stawka podatkowa?

Efektywna stawka podatkowa to całkowite lub średnie obciążenie podatkiem dochodowym osoby fizycznej lub spółki, po obliczeniu wszystkich stawek podatkowych. Stawki podatkowe można wyrażać na wiele sposobów w celu podkreślenia różnych aspektów systemu podatkowego, ale efektywna stawka podatkowa daje najbardziej przejrzysty łączny obraz obciążenia podatkowego danej osoby. Matematycznie oblicza się ją jako całkowitą zapłaconą kwotę podatku podzieloną przez całkowity dochód podlegający opodatkowaniu i odnotowuje się jako procent.

Stosowanie obliczeń, takich jak efektywna stawka podatkowa, jest przydatne z kilku powodów. Głównym z nich jest to, że Kodeks Podatkowy Stanów Zjednoczonych, który reguluje podatki, jest bardzo złożony. Nie zawsze przy sporządzaniu deklaracji podatkowych konieczna była konsultacja z wykwalifikowanym księgowym, ale coraz częściej tak się dzieje. W wirze odliczeń, potrąceń, kredytów i innych komplikacji często może być trudno dokładnie określić, ile podatku dochodowego płacisz jako procent całkowitego dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Zwłaszcza w przypadku tak zwanych „progresywnych” lub wielopoziomowych systemów podatkowych, łatwo jest zgubić faktyczną stawkę podatkową. Rozważ następującą hipotetyczną sytuację. W pewnym progresywnym systemie podatkowym pierwsze 50,000 100,000 dolarów amerykańskich (USD) dochodu danej osoby podlega opodatkowaniu według stawki dziesięciu procent. Następne 25 35 USD podlega opodatkowaniu w wysokości XNUMX%, a wszystko pozostałe podlega opodatkowaniu w wysokości XNUMX%.

Jeśli dana osoba płaci wymagane podatki od wszystkich swoich 217,950 24.6 USD dochodu, może łatwo nie wiedzieć, jaka była jego efektywna stawka podatkowa. Wystarczy kilka prostych obliczeń, aby wykazać, że wynosi on około XNUMX%. Procent ten będzie nieco inny dla każdego poziomu dochodów ze względu na wielopoziomową strukturę systemu.

Oprócz prostej efektywnej stawki podatkowej istnieje kilka przydatnych odmian tego wyrażenia. Na przykład krańcowa efektywna stawka podatkowa jest kombinacją krańcowej i efektywnej stawki podatkowej i jest używana do obliczenia całkowitej stawki podatkowej nałożonej na ostatnią lub krańcową dolar, który został wydany lub zarobiony. Inną zmianą jest efektywna średnia stawka podatkowa, która może różnić się od efektywnej stawki podatkowej, jeśli jest obliczana przy użyciu innej miary niż dochód podlegający opodatkowaniu. Chociaż wiele różnych sposobów wyrażania stawek podatkowych może czasami wydawać się prowadzić do dalszego zamieszania, takie obliczenia są pomocne, jeśli nie ma nic innego do ustalenia, kiedy mogą wystąpić niezamierzone lub nieuczciwe konsekwencje kodeksu podatkowego.