Co to jest elektroniczne przepisywanie leków?

Recepta elektroniczna odnosi się do procesu cyfrowego, w którym informacje o recepcie pacjenta są przesyłane elektronicznie z gabinetu lekarskiego bezpośrednio do apteki. Powstał w pierwszej dekadzie XXI wieku jako sposób na walkę z mnóstwem zgonów, które miały miejsce z powodu problemów związanych z receptą. Obejmowały one nieprawidłowe dawkowanie w wyniku niejednoznacznej nomenklatury, błędnie interpretowane wskazówki wynikające ze złego pisma ręcznego oraz przeoczone reakcje typu lek na lek lub lek na alergię.

W szczególności elektroniczne wystawianie recept pozwala lekarzowi na wystawienie całkowicie dokładnej i wolnej od błędów recepty, która jest łatwa do odczytania i bezpieczna. Pakiety oprogramowania do recept elektronicznych zazwyczaj zawierają również program oceny wykorzystania leków (DUR), który automatycznie porównuje informacje o pacjencie — aktualne leki, znane alergie, wagę, płeć — z przepisanym lekiem. Pomaga to jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznego lub nawet krytycznego błędu.

Elektroniczne wystawianie recept nie tylko ogranicza pomyłki, ale także usprawnia proces wystawiania i realizacji recepty. Na przykład przed wprowadzeniem e-recept pacjenci musieliby ręcznie dostarczyć receptę z gabinetu lekarskiego do apteki, a następnie czekać na jej realizację. Elektroniczne przepisywanie leków eliminuje zmarnowany czas i zmarnowany papier. Ułatwia również lekarzowi wystawienie lub odnowienie recepty — proces ten polega jedynie na kliknięciu myszą.

Elektroniczne przepisywanie leków zmniejsza również kłopoty, z jakimi borykają się lekarze i apteki. Według Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), organizacji non-profit zajmującej się poprawą opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, 30 procent wszystkich recept wystawionych w 2010 r. wymagało oddzwonienia. W przypadku e-recept takie oddzwonienia są prawie zawsze niepotrzebne, ponieważ wszystkie informacje są łatwo dostępne dla aptekarza wypełniającego receptę.

Kolejną zaletą elektronicznego przepisywania leków jest to, że znacznie ułatwia rządowym instytucjom opieki zdrowotnej śledzenie i monitorowanie stosowania leków. Jest to ważne, ponieważ odpytywane dane — takie jak liczba pacjentów stosujących dany lek, ile razy dany lekarz przepisał dany lek itp. — ułatwiają tworzenie i prowadzenie dokładnych raportów. To z kolei pomaga tym agencjom lepiej egzekwować rządowe przepisy dotyczące opieki zdrowotnej.

Największą zaletą systemu e-recept jest to, że prowadzi do większej satysfakcji i zgodności pacjentów. Częściowo wynika to z faktu, że elektroniczne przepisywanie leków oznacza mniej straconego czasu dla pacjenta. Innym elementem tego jest to, że lekarz ma więcej czasu, który może poświęcić swoim pacjentom. Poprzez usprawnienie procesu wystawiania recept, e-recepty zmniejszają ogólne obciążenie lekarza. Przekłada się to na to, że lekarz ma więcej czasu, aby poświęcić się bieżącej działalności — diagnozowaniu i leczeniu osób cierpiących na chorobę.
Chociaż wykazano, że e-recepty mają wiele zalet, mają również pewne wady. Błędy, choć mniej niż w przypadku tradycyjnego przepisywania, nadal występują, powodując opóźnienia, frustrację i potencjalne zagrożenia dla zdrowia. Niektórych substancji kontrolowanych nie można przepisać zgodnie z prawem bez podpisu lekarza. Barierą w jego realizacji może być również koszt zakupu sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia e-recept, choć uważa się, że długoterminowe oszczędności w dużym stopniu zrekompensują początkowe nakłady. Wreszcie, niektórzy pacjenci sprzeciwiają się uchwyceniu całej ich historii medycznej w komputerowej bazie danych w celu stosunkowo łatwego dostępu.