Co to jest fałszerstwo zbrodni?

Fałszerstwo przestępstwa polega na celowym zmienianiu lub zmienianiu jakichkolwiek informacji w dokumencie prawnym z zamiarem oszukania agencji lub innej osoby. Powody fałszerstw mogą być różne. Fałszerze zazwyczaj popełniają przestępstwa w celu zdobycia pieniędzy, ale mogą również popełniać fałszerstwa w celu uzyskania towarów lub usług. Fałszerstwo przestępstwa może być również sposobem na zebranie informacji o osobie lub firmie. W przypadku tego rodzaju fałszerstwa może również dojść do kradzieży tożsamości.

Oszustwa i fałszerstwa są bardzo podobnymi przestępstwami, ponieważ polegają na próbie nielegalnego zdobycia pieniędzy za pomocą fałszywej reprezentacji, ale oszustwo jest zazwyczaj popełniane wyłącznie w celu uzyskania pieniędzy. Fałszerstwo przestępstwa jest wyraźnie inne. Fałszerze mają jasny powód do popełniania przestępstw. Na przykład, jeśli nie zgłoszono spadku, przestępca może próbować ukraść tożsamość osoby, do której zgodnie z prawem należy. To znacznie dalej niż zwykła próba zdobycia pieniędzy, ponieważ jeśli przestępca się powiedzie, może on również nabyć ziemię, majątek i pozycję społeczną.

Każdy sfałszowany dokument musi mieć znaczenie prawne, zanim zostanie uznany za fałszerstwo przestępstwa. Musi wyglądać prawie identycznie jak oryginalna kopia, a także musiał oszukać osobę. Przedmioty generowane komputerowo, ręcznie pisane, a nawet grawerowane mogą zostać użyte do oszukania firmy lub osoby. Próba złożenia nieaktualnych formularzy lub używanie fałszywych podpisów na dokumentach prawnych jest również uważana za fałszerstwo. Jeśli sfałszowany dokument zostanie znaleziony na osobie, ale nie był on używany, osoba ta nadal może zostać oskarżona o fałszerstwo.

Jednym z najczęstszych motywów fałszerstwa przestępstwa jest uzyskanie tożsamości innej osoby. Akt urodzenia lub paszport można zmienić, aby uzyskać wjazd do kraju. Dokumenty rządowe można zmienić, aby otrzymywać płatności wydawane przez rząd, takie jak świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych lub zwrot podatku. Identyfikację osoby zawierającą prawo jazdy można zmienić, zmieniając wiek lub imię. Przestępca może wtedy uniknąć nakazu aresztowania lub otrzymać świadczenia przeznaczone dla osób starszych.

Każdy stan ma swoje własne prawa dotyczące fałszerstwa przestępstw, które się różnią. Kary mogą zależeć od tego, czy wykorzystano jakiekolwiek dokumenty prawne i ile pieniędzy faktycznie skradziono. Fałszerstwo pierwszego stopnia oznacza wykorzystywanie dokumentów, a także silną próbę oszustwa. W przypadku fałszerstwa drugiego stopnia zazwyczaj nie ma żadnego dokumentu. Wyrok skazujący za fałszerstwo może oznaczać przedłużony wyrok więzienia i konieczność uiszczenia nadmiernych grzywien wraz z trwałym wyrokiem skazującym za przestępstwo.