Co to jest fałszywe twierdzenie reklamowe?

Fałszywe twierdzenie reklamowe dotyczy oszukańczych praktyk, które błędnie przedstawiają produkt lub usługę. Reklamy zawierające fałszywe informacje lub wprowadzające konsumentów w błąd mogą skutkować fałszywymi twierdzeniami reklamowymi lub oszustwem. Te twierdzenia mogą dotyczyć obrazów i nagłówków użytych w reklamach, a także ujawnienia drobnym drukiem, które uzna się za niewystarczające, aby zrównoważyć roszczenia w większości reklamy.

Przepisy w wielu regionach zabraniają reklamy komercyjnej, która oszukuje konsumentów w zakresie towarów lub usług. Fałszywe twierdzenie reklamowe może być oparte na rzeczywistych fałszywych oświadczeniach lub mylącym języku. Przykładem dosłownego fałszu mogą być odniesienia do badań klinicznych lub testów potwierdzających skuteczność produktu lub twierdzenie, że przewyższa on produkt konkurencji.

Fałszywe twierdzenie reklamowe może wskazywać, że w cytowanych badaniach zastosowano niewłaściwe lub stronnicze procedury testowe. Jeśli inne badania zaprzeczają informacjom użytym w reklamach, mogą również prowadzić do roszczenia przeciwko producentowi. Przepisy regulujące reklamy zazwyczaj wymagają ważnych danych naukowych dotyczących sprzedawanych towarów.

Gdy konkurenci składają fałszywe roszczenie reklamowe, spór zazwyczaj kończy się w sądzie. Na początku sprawy sędzia może wydać nakaz tymczasowy nakazujący pozwanemu zaprzestanie używania określonych wypowiedzi reklamowych. Stały nakaz sądowy na zakończenie procesu może zabronić używania kwestionowanych reklam w przyszłości.

Rządowe agencje regulacyjne zazwyczaj składają fałszywe oświadczenia reklamowe w imieniu konsumentów. Agencje te mogą badać roszczenia zawarte w materiałach marketingowych i nakładać sankcje cywilne lub karne na naruszających. Agenci rządowi mogą wydać nakaz zaprzestania działalności producentom, którzy stosują oszukańcze praktyki w celu sprzedaży towarów. Decyzje te są powszechnie podawane do wiadomości publicznej.

Niejasne lub szeroko sformułowane przesady stosowane w reklamach są zazwyczaj zwolnione z fałszywych twierdzeń reklamowych. Na przykład firma, która twierdzi, że używa tylko najwyższej jakości składników, zwykle wysuwa subiektywne twierdzenie, którego nie można udowodnić ani obalić. Opinie wykorzystywane w marketingu są również dozwolone w większości obszarów.
Pozew zbiorowy może zostać wniesiony, gdy duża liczba konsumentów została wprowadzona w błąd. Niektóre z najczęstszych pozwów zbiorowych obejmują suplementy diety, które twierdzą, że leczą lub leczą choroby. Produkty odchudzające mogą również nie wspierać twierdzeń podawanych w reklamach. Przepisy dotyczące reklamy mają zastosowanie do etykiet produktów i oświadczeń drukowanych, w telewizji lub radiu oraz marketingu internetowego. W niektórych przypadkach zamówiono nagrody pieniężne, w tym zwrot pieniędzy nabywcom.

Fałszywe twierdzenia reklamowe mogą również dotyczyć taktyk „przynęta i zamiana”, stosowanych w celu zmylenia konsumentów. Inne obszary regulowane przez rząd obejmują nieujawnianie ważnych informacji, które kupujący powinien znać przed dokonaniem zakupu. Przepisy te mogą chronić zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa lub środowiska, a także mają na celu pociągnięcie producentów do odpowiedzialności za roszczenia, które zgłaszają.