Co to jest filtr sterylny?

Sterylny filtr to syntetyczna membrana zaprojektowana w celu zapobiegania przemieszczaniu się cząstek, w tym bakterii i białek, z jednego zbiornika do drugiego. Prawie każdy aspekt leczenia obejmuje użycie sterylnego filtra. Niektóre z tych filtrów są przeznaczone do wielokrotnego użytku po ponownej sterylizacji, a inne są zatwierdzone do jednorazowego użytku.

Wiele wodnych sterylnych filtrów jest wykonanych z mieszaniny materiału celulozowego zwanego estrami (MCE). Polieterosulfon (PES) i nylon poliestroamid są również powszechnie stosowane w produkcji membran filtracyjnych i często są wykorzystywane do filtracji suchego powietrza. Jeśli sterylny filtr nie jest szczególnie zalecany do stosowania z płynami, należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z substancjami wodnymi.

Jeden rodzaj filtra sterylnego stosowany jest w pompach sprężonego powietrza stosowanych w wielu placówkach medycznych. Większość z tych filtrów powietrza można sterylizować w autoklawie co najmniej 100 razy, zanim konieczna będzie ich wymiana. Rozmiar filtra zależy od oczekiwanego ciśnienia powietrza, które przepłynie przez filtr.

Sprężone sterylne filtry powietrza są czasami używane do stworzenia tak zwanego czystego pomieszczenia, wolnego od bakterii i innych szkodliwych cząstek, dla osób z osłabionym układem odpornościowym. Poszczególne pompy dostarczające powietrze są również wyposażone w sterylny filtr powietrza, aby zapewnić dostarczanie powietrza wolnego od zanieczyszczeń. Te filtry powietrza są często sterylizowane promieniowaniem gamma i pakowane pojedynczo.

Filtry sterylne można umieścić w strzykawkach służących do wstrzykiwania lub usuwania płynu z organizmu. Filtr strzykawkowy jest powszechnie używany podczas pobierania krwi i niektórych tkanek do przygotowania posiewu diagnostycznego. Ten sterylny filtr może być również używany do oddzielania niektórych enzymów i białek od płynów aspirowanych od pacjenta. Filtr strzykawkowy jest zwykle pakowany do jednorazowego użytku i należy go wyrzucić wraz ze zużytą strzykawką do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Filtr sterylny może być używany do filtracji wody w miejscu użycia (POU) do użytku przez osobę z osłabionym układem odpornościowym. Wiele wykwalifikowanych placówek opieki pielęgniarskiej zainstalowało systemy filtracji wody POU w poszczególnych pomieszczeniach, a także w obszarach przygotowywania żywności. Większość sterylnych filtrów POU jest jednorazowych i zaprojektowanych do łatwego wyjmowania i wymiany.
Systemy filtracji wody POU są również instalowane w domach osób z obniżoną odpowiedzią immunologiczną. Zaawansowana filtracja może przyczynić się do poprawy zdrowia i zmniejszenia częstości występowania infekcji. Po dalszym użytkowaniu należy wymienić sterylny filtr w POU.