Co to jest grupa spotkań?

Idea grupy spotkań wywodzi się przede wszystkim z prac i prac psychologa-humanisty Carla Rogersa, a wczesne przykłady terapii grupowej można znaleźć w pracy Rogera Client-Centered Therapy, opublikowanej w połowie XX wieku. Podstawowym założeniem Rogersa i innych humanistów było to, że ludzie mieli wrodzoną zdolność do samoleczenia, a ujawniając swoje myśli i uczucia w środowisku grupowym, ta potencjalność mogła się ujawnić. Grupa może kierować sama, ale zwykle obejmuje terapeutę, którego zadaniem jest odzwierciedlanie komentarzy, myśli i uczuć każdego uczestnika; uczestnicy grupy również służą jako lustra. Inne typy grup spotkań są tworzone z różnych perspektyw na rolę terapeuty i cele lub orientację całej grupy, ale typ ogólny był sposobem na zwiększenie samoświadomości poprzez mówienie o sobie w grupie i rozwiązywanie problemów, które mają tendencję do tworzenia problemy w życiu.

Wczesne typy grup spotkań obejmowały ludzi siedzących wygodnie w kręgu, a ludzie mogli siedzieć na krzesłach lub na wygodnych poduszkach, dzieląc się ze sobą myślami i uczuciami. W modelu Rogersa terapeuta jest głównie po to, aby ułatwić komunikację między członkami grupy, być może powtarzając lub przeformułowując komentarze poszczególnych osób, gdy są przerwy lub gdy takie powtarzanie odzwierciedla wartościowe myśli i uczucia. Niektórzy liderzy grup przyjmują bardziej interpretacyjną lub analityczną rolę i mogą wyjaśniać, wyjaśniać lub porównywać uczucia danej osoby. Grupy mogą ewoluować od stosunkowo pasywnego siedzenia i mówienia do dynamicznych przygód, w których zachęca się do odgrywania lub ruchu.

Istnieją inne formy grup spotkań, które są zorganizowane wokół określonego celu. Niektóre mają charakter religijny, a ludzie mogą znaleźć grupy spotkań lub rekolekcje, w których część czasu spędzi się w grupie spotkań. Koncentrować się może na mówieniu o przekonaniach religijnych i zbliżaniu się do doskonałego zrozumienia z Bogiem.

Inny typ grup spotkań może wystąpić w Marriage Encounter, programie opracowanym po raz pierwszy przez Kościół rzymskokatolicki, który organizuje weekendowe rekolekcje. Może to obejmować dyskusje grupowe i inne zajęcia w nadziei na poprawę małżeństw i komunikacji między małżonkami. Generalnie, facylitatorzy tych weekendów nie są profesjonalnymi terapeutami.

Zupełnie inne od modeli stosowanych przez Rogersa i innych są grupy spotkań polegające na atakowaniu jednego uczestnika grupy. Jeden z nich, Synanon Encounter, był najczęściej używany w programach leczenia uzależnień. Podobny model można zastosować do interwencji rodzinnych w celu rozwiązania szeregu destrukcyjnych zachowań. Ten model jest potencjalnie niebezpieczny bez wskazówek terapeuty lub wykwalifikowanego interwencjonisty, ponieważ osoba atakowana nie jest chętnym uczestnikiem.

Szczyt grupy spotkań był okresem rozkwitu psychologii humanistycznej. Szczególnie w latach 1960.-1970 grupy te były popularne i można je było znaleźć w wielu lokalizacjach. Choć dziś mniej popularne, nadal można znaleźć grupy. Istnieje również wiele niepowiązanych rodzajów terapii grupowej, które nie przybierają początkowej formy sugerowanej przez Rogersa i innych.