Co to jest immunoznakowanie?

Immunoznakowanie to technika laboratoryjna stosowana do identyfikacji antygenów będących przedmiotem zainteresowania w próbce tkanki. Może to być przydatne zarówno w diagnostyce, jak i badaniach, w których immunoznakowanie może odgrywać ważną rolę w badaniach klinicznych, badaniach epidemiologicznych i ocenie określonych zaburzeń. Prawidłowo oznakowane próbki można badać pod mikroskopem w celu zebrania i zapisania informacji, które mogą mieć znaczenie dla pracy naukowca lub diagnozy medycznej. Niektórzy badacze przeprowadzają własne znakowanie immunologiczne, podczas gdy inni mogą zlecić to technikom laboratoryjnym lub zlecić je serwisowi.

Pierwszym krokiem w procesie znakowania immunologicznego jest przygotowanie próbki w celu rozwiania obaw związanych z potencjalnymi zanieczyszczeniami i innymi problemami. Jest odpowiednio utrwalany w pożywce odpowiedniej dla rodzaju ocenianego materiału, aby technik mógł przejść do następnego etapu, dodając przeciwciało, które zwiąże się z antygenem będącym przedmiotem zainteresowania. Wymaga to wiedzy, który antygen jest celem i wybrania odpowiednio reaktywnego przeciwciała; dostawcy naukowi sprzedają zestawy do znakowania immunologicznego z powszechnie stosowanymi przeciwciałami, a także istnieje możliwość zamówienia niestandardowych produktów do konkretnych projektów.

Technicy wykonują ten krok, dodając drugie przeciwciało związane ze znacznikiem. Charakter tagu może się różnić; może być zaprojektowany do fluorescencji w określonym świetle lub może być wykonany z materiału, który będzie wykrywany na przykład przez skaningowy mikroskop elektronowy. Wiążą się one z przeciwciałami obecnymi w próbce i podświetlą je, gdy technik ogląda próbkę pod mikroskopem. Używając aparatów specjalnie zaprojektowanych do użytku w mikroskopii, technik może robić zdjęcia w celu zarejestrowania wyników.

Ta metoda laboratoryjna jest zgodna z bardzo precyzyjnym protokołem ustalonym przez placówkę, aby zapewnić spójność i wiarygodność wyników. Technicy i badacze postępują zgodnie z instrukcją laboratoryjną, która dyktuje rodzaje utrwalaczy i środków myjących, których należy użyć, oraz sposób przygotowania próbek. Oznacza to, że jeśli test zostanie powtórzony, wyniki powinny być takie same, ponieważ zmienne, takie jak inny utrwalacz, nie miałyby wpływu na wyniki; może to być ważne dla ważności w badaniach naukowych. Gdy w badaniach wykorzystuje się immunoznakowanie, proces ten jest szczegółowo omawiany w publikacjach naukowych, aby umożliwić innym badaczom niezależną weryfikację wyników.

Jako narzędzie badawcze, immunoznakowanie może pomóc naukowcom w śledzeniu przemieszczania się leków przez tkankę, zrozumieniu, w jaki sposób choroby zakaźne atakują określone narządy i monitorowaniu odpowiedzi immunologicznych na alergeny. Pozwala im to opracować nowe podejścia do leczenia i zarządzania chorobą, a także dostarcza bardziej ogólnych informacji, które mogą być przydatne w trwających badaniach. Dla zainteresowanych obrazy immunoznakowania są dostępne w publikacjach naukowych; Etykiety fluorescencyjne mogą ujawniać szczególnie uderzające i interesujące wzory na próbkach laboratoryjnych.