Co to jest kamizelka defibrylatora?

Kamizelka do defibrylatora to zewnętrzne urządzenie medyczne służące do leczenia w nagłych wypadkach niebezpiecznych stanów serca, takich jak migotanie komór i częstoskurcz komorowy bez tętna. Podobnie jak inne defibrylatory, działa poprzez dostarczanie ładunku elektrycznego do serca w odpowiedzi na wykrytą nieprawidłowość bicia serca. Cechą wyróżniającą kamizelkę do defibrylatora jest to, że nosi się ją w sposób ciągły na ciele jak ubranie, aby zapewnić użytkownikowi natychmiastową defibrylację awaryjną, w przeciwieństwie do defibrylatorów wszczepionych wewnątrz ciała pacjenta lub konwencjonalnych defibrylatorów, które są całkowicie oddzielone od pacjenta i obsługiwane przez inne osoby osoba.

Bicie serca jest spowodowane impulsami elektrycznymi, które przechodzą przez serce. Nieprawidłowości w wytwarzaniu lub przekazywaniu tych sygnałów elektrycznych powodują nieprawidłowe bicie serca, zwane arytmią lub arytmią. Niektóre rodzaje arytmii są niewielkie, ale migotanie komór i częstoskurcz komorowy są potencjalnie śmiertelne.

Migotanie komór to stan, w którym komory serca nie są odpowiednio skoordynowane, gdy kurczą się przy każdym uderzeniu serca, co powoduje, że serce nie jest w stanie pompować krwi z powrotem do układu krążenia. W częstoskurczu komorowym bez tętna komory kurczą się zbyt szybko, co powoduje bicie serca, które jest bardzo szybkie, ale nie pozwala na krążenie krwi. Oba są śmiertelne w ciągu kilku minut, jeśli pozwoli się im kontynuować. Defibrylatory przywracają normalne bicie serca, wysyłając do serca prąd elektryczny. To tymczasowo depolaryzuje komórki serca, zatrzymując nienormalne bicie serca i pozwalając sercu na ustalenie bardziej normalnego rytmu.

Defibrylację należy wykonać szybko, ponieważ jest ona stosowana w leczeniu zagrożeń dla zdrowia, które zabijają niemal natychmiast. Dlatego celem kamizelki do defibrylatora jest umożliwienie osobom z chorobami serca, które mogą spowodować nagłe zatrzymanie akcji serca, bezpieczniejsze uczestnictwo w normalnym życiu, zamiast pozostawania pod stałym nadzorem lekarza. Jest to zwykle środek tymczasowy przed trwałą chirurgiczną implantacją wszczepialnego defibrylatora. Kamizelki do defibrylatorów są używane przez pacjentów w okresie oceny po przebytym zawale serca lub przez pacjentów ze stanem przejściowym, takim jak infekcja, który wymaga opóźnienia operacji implantacji.

Noszona pod ubraniem użytkownika, kamizelka defibrylatora jest połączona z urządzeniem monitorującym i rejestrującym noszonym przez użytkownika na pasku na ramię. Wykorzystuje elektrody do ciągłego monitorowania bicia serca pacjenta pod kątem nieprawidłowości. W przypadku niebezpiecznej arytmii wysyła sygnał ostrzegawczy do użytkownika przed uwolnieniem żelu przewodzącego prąd elektryczny na jego elektrody, powodując defibrylacyjny wstrząs elektryczny w sercu użytkownika. Wstrząs może zostać ręcznie ominięty przez pacjenta po otrzymaniu sygnału ostrzegawczego, jeśli sobie tego życzy, ale o ile nie zostanie bezpośrednio przeciwdziałany, defibrylator uruchomi się samoczynnie po wykryciu arytmii. Dzięki temu kamizelka może spełniać swoją funkcję nawet wtedy, gdy użytkownik jest sam i stracił przytomność.