Co to jest karbenoksolon?

Karbenoksolon, często nazywany solą sodową karbenoksolonu, jest lekiem pochodzącym z korzenia lukrecji. Jest stosowany w leczeniu ran w jamie ustnej, przełyku i żołądku i jest dostępny w postaci pigułki i płynu. Jest również dostępny jako miejscowe leczenie owrzodzeń poza jamą ustną. Niektóre dowody sugerują, że ten lek może również wpływać na retencję pamięci, zwłaszcza pamięć werbalną.

Głównym zastosowaniem tego leku jest leczenie wrzodów i ran w przewodzie pokarmowym oraz w jamie ustnej i wokół niej. Lekki środek przeciwzapalny, stosowany w celu łagodzenia obrzęków i podrażnień. Jest szczególnie przydatny w leczeniu wrzodów żołądka, ponieważ pomaga również neutralizować kwas żołądkowy.

Karbenoksolon powstaje w laboratorium z kwasu glicyretynowego. Kwas ten występuje naturalnie w korzeniu lukrecji. Chociaż źródłem karbenoksolonu jest naturalne zioło, sam lek został chemicznie zmieniony i nie jest uważany za naturalny środek.

Aby leczyć rany w żołądku lub przełyku, karbenoksolon jest dodawany do leków zobojętniających kwas i podawany doustnie w postaci pigułki lub płynnej zawiesiny. Uszkodzenie wnętrza jamy ustnej można leczyć płukaniem jamy ustnej płynem do płukania jamy ustnej z karbenoksolonem. Możliwe jest również stosowanie leku jako miejscowego leczenia zmian, które znajdują się na zewnątrz jamy ustnej.

Badania sugerują, że karbenoksolon może mieć wpływ na pamięć. Chociaż badania są niejednoznaczne, istnieją pewne dowody sugerujące, że może spowolnić utratę pamięci i zwiększyć aktywność neuronów w mózgu. Korzystne efekty stosowania tego leku widoczne są już po krótkim czasie leczenia. Regularne stosowanie leku powiązano z lepszym zapamiętywaniem informacji werbalnych.

Chociaż badania wykazały korelację między stosowaniem karbenoksolonu a zwiększoną funkcją pamięci, niewiele jest dowodów sugerujących, że jest on w stanie przekroczyć barierę krew-mózg. Wydaje się mało prawdopodobne, że leczenie tym lekiem może bezpośrednio wpływać na mózg. Istnieją jednak metody, dzięki którym może pośrednio wpływać na funkcjonowanie mózgu.

Stosowanie karbenoksolonu wiąże się ze spadkiem ogólnego poziomu potasu. Ten stan może być niebezpieczny u pacjentów z chorobami serca lub problemami z nerkami lub wątrobą. Poważny spadek potasu może prowadzić do wysokiego ciśnienia krwi i niewydolności serca, dlatego pacjenci z wcześniejszymi problemami w tych narządach są ostrzegani przed przyjmowaniem tego leku.