Co to jest konkretna intencja?

Konkretna intencja w prawie to stan umysłu, w którym ktoś musi się znajdować, aby spełnić normę dla niektórych rodzajów wyroków skazujących. W takich przypadkach osoba zamierza zaangażować się w określone działanie i jest świadoma konsekwencji. Przestępstwa wymagające dowodu konkretnych zamiarów obejmują rozbój i kradzież. Istnieje szereg środków obrony, które można wykorzystać, próbując argumentować, że ten standard nie został spełniony, a zatem, że oskarżony nie jest winny popełnionego przestępstwa.

Aby można było wykazać konkretny zamiar, trzeba wykazać, że ktoś zamierzał coś zrobić, na przykład pozbawić kogoś własności, z pełną świadomością konsekwencji. Jednak samo posiadanie zamiaru nie wystarczy do przekonania; oskarżony musiał także dopuścić się czynów, które racjonalnie prowadziłyby do osiągnięcia zamierzonego celu. Tak więc osoba, która chce ukraść samochód sąsiada, nie jest winna, jeśli ukradnie go ktoś inny.

Typowym przykładem konkretnego prawa intencyjnego jest kradzież z włamaniem. Jeśli ktoś zamierza zabrać cudze mienie i włamie się w tym celu do domu, może zostać oskarżony o włamanie. Z drugiej strony, jeśli ktoś włamie się do domu, żeby spać, zostaje oskarżony tylko o włamanie i wejście, ponieważ nie ma konkretnego zamiaru zabrania własności. Podobnie w przypadku kradzieży należy wykazać, że oskarżony zabrał mienie z zamiarem zatrzymania lub sprzedaży, tym samym pozbawiając prawowitego właściciela. I odwrotnie, jeśli ktoś przypadkowo odbierze czyjś płaszcz podczas kontroli płaszcza i później go zwróci, nie jest to kradzież, ponieważ osoba ta nie miała zamiaru zatrzymać płaszcza.

Różni się to od ogólnego zamiaru, który jest planem podjęcia działań niezgodnych z prawem. Jeżeli w danej sprawie nie można udowodnić konkretnego zamiaru, nadal można udowodnić, że dana osoba popełniła przestępstwo i powinna zostać ukarana. Na przykład ktoś, kto zabiera sąsiadowi samochód bez zgody na pójście do sklepu, może zostać oskarżony o przejażdżkę; osoba nie zamierzała zatrzymać samochodu, więc nie jest to kradzież, ale samochód był nadal używany bez pozwolenia.

W przypadkach, w których ktoś jest oskarżony o popełnienie określonego przestępstwa umyślnego, prokuratura musi być w stanie wykazać, że dana osoba popełniła zakwestionowany czyn oraz że miał on konkretny zamiar. Jedną z obrony przed takimi przestępstwami jest odurzenie, w którym ktoś przekonuje, że w danej sytuacji nie miał zdolności do intencji.