Co to jest jednostka gwarancyjna?

Jednostka ds. nakazów jest wydziałem egzekwowania prawa, który koncentruje się na wykonywaniu nakazów. Ludzie zazwyczaj zgłaszają się na ochotnika, aby dołączyć do tej jednostki, a członkowie jednostki ściśle współpracują z innymi organami ścigania oprócz sądu. Kiedy wydawane są nakazy aresztowania, zmuszania ludzi do stawienia się w sądzie oraz z innych powodów, są oni oddani tej jednostce do egzekucji. Członkowie jednostki mogą przejść specjalne szkolenie, które pomoże im pracować wydajniej i bezpieczniej.

Nie wszystkie organy ścigania mają jednostkę nakazową. Jednostki nakazowe są zwykle używane, gdy corocznie wydaje się wystarczającą liczbę nakazów, aby stworzyć pełnoetatową pracę przynajmniej dla małej grupy funkcjonariuszy. Jednostka posiada własną strukturę dowodzenia w zakresie organizacji i odpowiedzialności i może składać się z dowolnej liczby oficerów, od trzech w stosunkowo małym oddziale do 10 lub więcej w dużym. Mogą również zaistnieć przypadki, w których funkcjonariusze są wypożyczani przez inne agencje do pomocy jednostce nakazowej, zazwyczaj w celu ujęcia głośnego lub szczególnie niebezpiecznego podejrzanego.

Po wydaniu nakazu podmiotowi można wysłać kopię, co daje możliwość dobrowolnej odpowiedzi na nakaz. Jeżeli osoba nie zastosuje się, jednostka gwarancyjna rozpoczyna pościg. Dopóki podmiot nie zostanie wniesiony lub nakaz zostanie anulowany, nakaz pozostanie nieuregulowany. Gdy ludzie zostaną zatrzymani, mogą zostać zabrani do więzienia, zmuszeni do stawienia się w sądzie lub zobowiązani do przestrzegania nakazu sądowego, którego nie przestrzegają, takiego jak nakaz płacenia alimentów.

Jednostki nakazowe mogą pomagać innym agencjom w przypadku poważnych aresztowań i innych sytuacji, w których potrzebni są dodatkowi funkcjonariusze organów ścigania. Współpracują również z tymi agencjami w celu przetwarzania nakazów, przekazując ludzi agencjom partnerskim na podstawie nakazów zgodnie z wymaganiami, a także uczestniczą w nakazach ekstradycji, gdy podmioty nakazów są aresztowane poza ich jurysdykcją. W niektórych przypadkach jednostki nakazów mogą mieć inne obowiązki w zakresie egzekwowania prawa, takie jak zapewnianie bezpieczeństwa w sądach lub oferowanie innych usług.

Aby dołączyć do jednostki nakazu, ludzie muszą najpierw zakwalifikować się jako funkcjonariusze policji. Generalnie oczekuje się, że będą służyć w policji przez określony czas, zanim będą mogli zacząć składać wnioski w poszczególnych jednostkach policji. Daje im to możliwość zdobycia doświadczenia i przeszkolenia przed podjęciem specjalistycznej pracy, a także pozwala zapoznać się z agencją jako całością, ułatwiając współpracę w przyszłości.