Co to jest krotoplastyka?

Scrotoplastyka to operacja plastyczna męskiej moszny. Może być stosowany do naprawy uszkodzonej lub wadliwej moszny, a także jest powszechnie wykonywany jako sposób na stworzenie moszny w ramach operacji zmiany płci. Stosuje się go w połączeniu z innymi terapiami i zabiegami chirurgicznymi, aby osoba, która urodziła się jako kobieta, mogła stać się mężczyzną.
Chłopcy, którzy rodzą się z moszną, która jest niekompletna lub w jakiś sposób uszkodzona, mogą przejść plastykę moszny w celu rozwiązania problemu. Zabieg służy również do naprawy uszkodzeń moszny wynikających z urazu lub choroby. Najczęściej takie operacje mają charakter bardziej kosmetyczny niż funkcjonalny.

Kiedy osoba transpłciowa podejmuje decyzję o zakończeniu przemiany z kobiety w mężczyznę, w grę wchodzą różne etapy. Specyfika każdego z nich może się nieco różnić, w zależności od osobistych preferencji pacjenta i lekarza, ale ogólna sekwencja zaangażowanych kroków pozostaje zasadniczo taka sama. Przed jakąkolwiek operacją pacjent musi przejść pełną ocenę psychologiczną, po której następuje ciągła terapia hormonalna. W tym momencie kandydat na operację proszony jest o życie jako mężczyzna przez określony czas przed poddaniem się jakiejkolwiek operacji.

Gdy pacjent i lekarz dojdą do porozumienia, że ​​operacja zmiany płci leży w najlepszym interesie pacjenta, istnieje szereg innych procedur, które można zastosować, aby zakończyć transformację z kobiety w mężczyznę. Obejmują one zazwyczaj całkowitą mastektomię w celu usunięcia piersi, falloplastykę lub inną procedurę mającą na celu wytworzenie penisa oraz plastykę moszny w celu wytworzenia moszny.

Krotoplastyka zwykle składa się z dwóch głównych części. Pierwszym etapem jest wprowadzenie protezowego implantu jądra w każdą wargę sromową większą w celu nadania mu bardziej naturalnego wyglądu w gotowej mosznie. Następnie obie strony warg sromowych są łączone w jedną całość, tworząc worek mosznowy. Zabiegi te mogą być wykonywane w ramach jednej operacji lub jako dwie oddzielne operacje, w zależności od preferencji chirurga. W niektórych przypadkach do symulacji jąder można wykorzystać tkankę z własnego ciała pacjenta.

Podobnie jak w przypadku każdej operacji, istnieje ryzyko związane z krotoplastyką. Zazwyczaj ryzyko związane z tą procedurą jest stosunkowo niewielkie. Główne obawy to niepożądana reakcja na znieczulenie lub nadmierne krwawienie. W rzadkich przypadkach implanty mogą być wyciskane z ciała. Istnieje również możliwość, że pacjent będzie niezadowolony z wyników zabiegu.