Co to jest kuratorstwo federalne?

Po wyroku skazującym za przestępstwo federalne, federalna kuracja sądowa jest często stosowana jako alternatywa dla kary pozbawienia wolności. Oczekuje się, że pozwany, który jest objęty kuratorem federalnym, zgłosi się do wyznaczonego kuratora sądowego i zastosuje się do wszystkich zasad kuratora. Kurator sądowy określi, jak często kurator musi się zgłaszać oraz jakie szczególne warunki będą miały zastosowanie do jego nadzoru.

Każda osoba skazana na sąd federalny zostanie poddana ocenie w celu ustalenia, jakie programy i ograniczenia będą najlepiej służyć jej nadzorowi. Ocena ma na celu wyjaśnienie obszarów potrzeb, takich jak poradnictwo w zakresie nadużywania substancji, zajęcia z moralnego uznania i pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. Ocena następnie staje się częścią zaleceń w okresie próbnym, które będą przestrzegane przez cały czas trwania kary.

Restytucja finansowa jest podstawowym elementem kuratora federalnego. Sąd zasądzi kwotę, którą stażysta musi zapłacić grzywną i kosztami sądowymi. Ponadto, jeżeli przestępstwo wyrządziło szkodę majątkową osobie lub podmiotowi, sąd może również nakazać stażystom zwrot pieniędzy w ramach odbywanej kary. Kurator ustali miesięczną kwotę płatności na czas trwania kary, aby zapewnić spełnienie wszystkich zobowiązań finansowych przed zakończeniem dozoru.

Inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do kuratora federalnego, obejmują nie posiadanie broni palnej, nie łamanie żadnych przepisów oraz nie posiadanie, sprzedaż lub używanie nielegalnych narkotyków. Stypendyści zobowiązani są do pracy w pełnym wymiarze godzin w legalnej pracy i terminowego załatwiania zobowiązań finansowych, w tym wsparcia osób pozostających na utrzymaniu. Jeśli kurator chce przenieść się do innego domu lub zmienić pracę, zazwyczaj musi powiadomić kuratora sądowego w określonym czasie przed dokonaniem zmiany. Opuszczenie obszaru jurysdykcji wydziału kuratorskiego bez pozwolenia jest uważane za naruszenie warunków kuratorskich, nawet jeśli jest to spowodowane pracą lub urlopem.

Federalna kuracja sądowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Kuratorzy zazwyczaj nie mogą kontaktować się ze skazanymi przestępcami, otwierać nowe konta kredytowe lub odmawiać przeszukania domu, biura lub mienia. Zazwyczaj muszą zgłaszać wszelkie kontakty z funkcjonariuszami organów ścigania i poddawać się losowym badaniom narkotykowym tak często, jak jest to wymagane.

Zindywidualizowane mandaty mogą być również stosowane w okresie probacji federalnej. Pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, doradztwo w zakresie nadużywania substancji psychoaktywnych i zgodność z rejestrem przestępców seksualnych to przykłady federalnych wymogów kuratorskich. Takie postanowienia stosuje się indywidualnie, w zależności od przestępstwa kuratora i wyników oceny probacji.
Oskarżenie o nowe przestępstwo, a także nieprzestrzeganie zasad probacji są uważane za naruszenie federalnej probacji. Po wystąpieniu naruszenia sąd ma prawo uchylić okres próbny i wysłać próbnego do więzienia na pozostałą część kary. Sąd ma również prawo do przywrócenia okresu próbnego i umożliwienia próbującemu ponownej próby. Wynik naruszenia warunków zawieszenia zależy od rodzaju naruszenia, sędziego i historii oskarżonego.