Co to jest łańcuch łańcuchowy?

Gang łańcuchowy to grupa skazanych przestępców pracujących na oddziale pracy, zwykle poza miejscem odosobnienia. Gangi łańcuchowe były używane głównie na południu Ameryki pod koniec XIX i na początku XX wieku. Aby uniemożliwić ucieczkę poszczególnym więźniom, całą grupę skuto kajdanami wokół kostek, nadgarstków lub szyi. Gangi łańcuchowe w Ameryce zostały w większości wyeliminowane do lat pięćdziesiątych. Kilka źródeł łączy gangi łańcuchowe z praktykami niewolnictwa na Południu przed wojną secesyjną.

Praca więźniów była używana przez całą historię. Jednak gang łańcuchowy jest najczęściej kojarzony z amerykańskim Południem. Powszechnie uważa się, że gangi łańcuchowe miały odstraszać przestępczość, ponieważ potencjalni przestępcy byliby „prosto przestraszeni” na widok pracy przymusowej.

Stany, takie jak Teksas, wynajmowały skazanych korporacjom lub samorządom lokalnym, a opłaty za zatrudnienie lub pensje były wypłacane państwu, a nie samemu skazanemu. Skazani pracowali w prywatnych gospodarstwach rolnych lub przy projektach robót publicznych, takich jak budowa dróg. Proces ten nazwano „dzierżawą skazańców” i trwał do końca XX wieku. Po tym, jak dzierżawa skazanych została zniesiona przez reformę więziennictwa, stany czasami przejmowały farmy pracy i kontynuowały praktykę jako agencje państwowe.

Dzieła non-fiction, takie jak książka Michaela Kinga „Texas Tough: The Rise of America’s Prison Empire” pokazują związek między gangami łańcuchowymi a niewolnictwem. Po wojnie secesyjnej wielu białych z Południa zaczęło sprzeciwiać się uwolnionym Czarnym. W niektórych przypadkach czarnoskórzy robotnicy rolni mogli pracować na południowych farmach tylko wtedy, gdy podpisywali umowy o pracę. Jeśli złamaliby te kontrakty, mogliby zostać uwięzieni i umieszczeni w gangach łańcuchowych. Farmy pracy często znajdowały się na dawnych plantacjach niewolników, a skazani pracujący w gangach łańcuchowych byli w większości Afroamerykanami.

W latach dwudziestych biały skazany Robert Elliott Burns uciekł z gangu łańcuchowego z Georgii i napisał książkę o brutalnych warunkach, jakie tam przeżył. Książka przekształciła się w odnoszący sukcesy film „Jestem uciekinierem z łańcucha łańcuchowego”. Książka i film wywołały silne nastroje społeczne przeciwko systemowi gangów łańcuchowych i często przypisuje się im pomoc w wykorzenieniu tej praktyki.

Pod koniec XX wieku południowe stany, takie jak Alabama, próbowały ponownie wprowadzić gangi łańcuchowe. Plany te zostały wkrótce porzucone po publicznym oburzeniu i procesach sądowych, które kwestionowały praktykę na podstawie ósmej poprawki, która zakazuje „okrutnych i niezwykłych kar”. Skazani próbujący wykonywać pracę fizyczną będąc związani łańcuchami mogą doznać ran szarpanych, upadków i urazów. Gangi łańcuchowe były nadal używane w wielu miejscach na świecie na początku XXI wieku, najczęściej w krajach rozwijających się.
Gang łańcuchowy pojawiał się często w kulturze popularnej. Piosenka Sama Cooke’a „Chain Gang” została wydana w 1960 roku i od tego czasu była coverowana przez wielu innych artystów. The Pretenders wydali „Back on the Chain Gang” w 1982 roku. Bohaterowie zostali skazani na łańcuchowe gangi m.in. w filmach „O bracie, gdzie jesteś”, „Podróże Sullivana” i „Płonące siodła”.