Co to jest maszyna ECMO?

Urządzeniem medycznym, które wykonuje to zadanie, jest pozaustrojowa maszyna do natleniania membrany (ECMO). W rzeczywistości jest bardzo podobny do maszyny płuco-serce, która jest używana do kontynuowania dostarczania krwi i tlenu, gdy serce jest zatrzymane, na przykład podczas operacji na otwartym sercu. Terapia ECMO jest jednak przeznaczona dla pacjentów, których serce i płuca nie mogą normalnie funkcjonować samodzielnie.

Pacjenci otrzymują ECMO na oddziale intensywnej terapii w szpitalu, gdzie personel medyczny specjalnie przeszkolony w terapii oddechowej może ich stale monitorować. Proces rozpoczyna się od podania pacjentowi antykoagulantu, aby zminimalizować krzepnięcie krwi. Jest to konieczne, ponieważ krew pacjenta musi przejść przez rurkę do aparatu ECMO, gdzie może zostać natleniona przez sztuczne płuco i zostać zwrócona. Maszyna dodatkowo symuluje ludzkie oddychanie, usuwając dwutlenek węgla z krwi. Pacjent pozostaje umieszczony na urządzeniu do czasu, aż jego serce i/lub płuca odzyskają normalne funkcjonowanie.

Dodatkowe akronimy VV i VA służą do rozróżnienia dwóch głównych metod prowadzenia terapii ECMO. VV oznacza żylno-żylny i wskazuje, że sposobem wejścia do organizmu jest żyła. Jest to zwykle preferowana metoda, gdy pacjent doznał wyłącznie utraty funkcji płuc. W przeciwieństwie do tego, żylno-tętniczy lub VA oznacza, że ​​konieczny jest podwójny dostęp przez żyłę i tętnicę szyjną i zwykle dotyczy to pacjentów z niewydolnością płuc i serca.

Chociaż wielu pacjentów otrzymuje ten rodzaj terapii z powodu zaawansowanej choroby lub uszkodzenia serca i/lub płuc, ma on również zastosowanie w medycynie ratunkowej noworodków. W rzeczywistości zastosowanie urządzenia EMCO w szpitalach dziecięcych uratowało wiele donoszonych niemowląt z zaburzeniami płucnymi lub oddechowymi, które nie reagują na inne interwencje. Czasami terapię EMCO można również podawać wcześniakom urodzonym z niedorozwiniętymi płucami lub innymi wadami wrodzonymi. Niestety nie można go bezpiecznie stosować u wcześniaków ważących mniej niż 4.5 funta (2.04 kg).

Chociaż ECMO rzeczywiście w wielu przypadkach ratuje życie, istnieje pewne ryzyko związane z tą terapią. Po pierwsze, zawsze istnieje ryzyko infekcji w miejscu dostępu, co może wymagać leczenia antybiotykami. Zagrożeniem jest również tworzenie się pęcherzyków powietrza lub skrzepów krwi w przewodach. Również fakt, że leki przeciwzakrzepowe są podawane w celu zapobiegania krzepnięciu, stwarza dodatkowe ryzyko nadmiernego krwawienia. Wreszcie, pacjenci poddawani VA ECMO mogą mieć zwiększone ryzyko udaru mózgu.