Co to jest medycyna seksualna?

Medycyna seksualna to dziedzina medycyny zajmująca się przede wszystkim zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym. Ta dziedzina stara się brać pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą wpływać na zdrowie seksualne pacjenta, w tym społeczne, fizyczne i psychologiczne. Lekarze medycyny seksualnej zazwyczaj rozpoczynają program studiów, który obejmuje fizjologię i psychologię normalnego i nieprawidłowego rozwoju i funkcji seksualnych. Ta specjalizacja medyczna ma na celu oferowanie leczenia chorób seksualnych i problemów reprodukcyjnych. Niektóre z tych stanów mogą mieć przyczyny fizyczne, ale inne mogą wynikać z zaburzeń psychicznych lub urazów.

Uważa się, że lekarze medycyny seksualnej praktykują legalną specjalizację medyczną. Kilka gałęzi medycyny, w tym urologia, uważa się za rodzaje medycyny seksualnej. Medycyna seksualna może zajmować się każdym problemem, który wpływa na normalne funkcje seksualne lub zdrowie reprodukcyjne, niezależnie od tego, czy problem ten występuje z przyczyn fizycznych, problemów psychologicznych lub niewłaściwych wpływów społecznych.

Praktycy medycyny seksualnej na ogół starają się zrozumieć elementy normalnych funkcji seksualnych i reprodukcji w kontekście, który uwzględnia wpływ społeczeństwa na funkcje seksualne i psychologiczne bariery dla normalnych funkcji seksualnych. Dysfunkcje seksualne i zaburzenia narządów rozrodczych, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, mogą być głównym problemem lekarzy medycyny seksualnej. Lekarze ci mogą leczyć zaburzenia podniecenia seksualnego lub pożądania, a także zaburzenia orgazmu lub wytrysku. Lekarze ci mogą również zdecydować się na zajęcie się leczeniem nieprawidłowych, a szczególnie szkodliwych wzorców zachowań seksualnych lub pożądania seksualnego. Zaburzenia tożsamości płciowej często można skierować do lekarza specjalizującego się w medycynie seksualnej.

Niektórzy lekarze medycyny seksualnej mogą zajmować się leczeniem dysfunkcji seksualnych, które mogą wystąpić po urazie. Ofiary gwałtu, napaści i wykorzystywania seksualnego mogą odnieść korzyści z leczenia przez lekarza medycyny seksualnej. Lekarze medycyny seksualnej mogą również pomóc w leczeniu problemów psychologicznych, które mogą hamować prawidłowe funkcje seksualne. Nadużywanie narkotyków, problemy z reprodukcją, choroby przenoszone drogą płciową i poważne schorzenia mogą wpływać na prawidłowe funkcje seksualne. Lekarz medycyny seksualnej może zająć się przywróceniem prawidłowych funkcji seksualnych pacjentom, których zdrowie seksualne zostało naruszone przez jeden z tych schorzeń.

Fizyczne nieprawidłowości narządów płciowych lub rozrodczych mogą wymagać opieki lekarza przeszkolonego w tej dziedzinie medycyny. Zaburzenia i urazy powodujące ból lub dyskomfort w okolicy pachwiny również mogą wymagać uwagi takiego specjalisty.