Co to jest medycyna zachodnia?

Medycyna zachodnia to termin używany do opisania leczenia stanów medycznych za pomocą leków, przez lekarzy, pielęgniarki i innych konwencjonalnych świadczeniodawców, którzy stosują metody opracowane zgodnie z zachodnimi tradycjami medycznymi i naukowymi. Inne nazwy medycyny zachodniej to medycyna tradycyjna lub medycyna alopatyczna. Różni się od medycyny wschodniej, czyli alternatywnej, podejściem do leczenia, które w dużej mierze opiera się na lekach produkowanych przemysłowo i ścisłym przestrzeganiu formalnego procesu naukowego.

Medycyna zachodnia obejmuje wszystkie rodzaje konwencjonalnego leczenia, w tym chirurgię, chemioterapię, radioterapię i fizjoterapię. Praktykami medycyny zachodniej są lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi i oddechowi. Ogólnie rzecz biorąc, każdy, kto odwiedza gabinet lekarski lub szpital, otrzyma leczenie alopatyczne.

Główną korzyścią medycyny tradycyjnej jest to, że praca lekarzy alopatycznych podlega rygorystycznym protokołom bezpieczeństwa i skuteczności. Leczenie i leki przechodzą ścisłą kontrolę, zanim pacjent będzie mógł je otrzymać. Chociaż niektóre zabiegi medycyny Wschodu były przedmiotem prób klinicznych i długoterminowych badań, stanowią one mniejszość.

Medycyna zachodnia ma długą historię bezpieczeństwa, która wspiera różne protokoły leczenia. Zanim nowa terapia lub lek zostanie dopuszczony do użytku publicznego, przechodzi przez szeroko zakrojony proces testowania, najpierw w laboratorium, a następnie przez kilka warstw testów na pacjentach. Niektórzy ludzie są sfrustrowani zachodnią medycyną, ponieważ proces zatwierdzania nowych terapii jest tak długi. Dla osób, które mają obawy co do rodzaju leczenia, które otrzymują z powodu konkretnego schorzenia, nie ma powodu, aby rezygnować z medycyny konwencjonalnej. Badania kliniczne pozwalają wielu pacjentom na skorzystanie z nowych protokołów leczenia, zanim otrzymają oficjalną zgodę.

Wytyczne dotyczące udziału w badaniach klinicznych są bardzo surowe i wielu z nich nie zaakceptuje pacjentów, którzy otrzymali leki alternatywne, ze względu na obawy, że zafałszuje to wyniki badania. Szpitale dydaktyczne i badawcze zazwyczaj przeprowadzają większość badań klinicznych, więc mieszkanie w odległości dojazdowej do jednej z tych placówek zwiększa szanse na uczestnictwo. Jeśli uważasz, że skorzystasz z badania klinicznego, poproś swojego lekarza o rekomendację.

Lekarze medycyny zachodniej są zazwyczaj chętni do współpracy z innymi praktykami alopatycznymi, aby opracować najlepszy sposób leczenia konkretnego urazu lub choroby. Jeden pacjent może mieć lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, chirurga, fizjoterapeutę i terapeutę zajęciowego. Będą wymieniać się informacjami, aby poprawić rokowanie i skrócić potencjalny czas przestoju każdego pacjenta. Niektórzy z tych praktyków mogą również chcieć pracować z praktykami medycyny alternatywnej i medycyny wschodniej, chociaż jest to mniej powszechne.
Rozważ wizytę u wyszkolonego w krajach zachodnich lekarza w przypadku każdego poważnego lub inwazyjnego stanu. Decyzja o leczeniu poważnego schorzenia za pomocą medycyny alternatywnej nie jest decyzją podjętą pochopnie. Zamiast tego porozmawiaj z tradycyjnym lekarzem o wszelkich obawach dotyczących konkretnego leczenia i zasięgnij drugiej opinii, gdy tylko jest to możliwe.