Co to jest nakaz wstępny?

Nakaz wstępny to nakaz, który wydaje sąd przed rozstrzygnięciem sprawy, w celu zachowania status quo dla stron w sprawie. Ten tymczasowy nakaz jest przyznawany, gdy jedna ze stron jest w stanie spełnić wymagania nakazu, wykazując, że jest to konieczne i że jest to jedyny sposób na osiągnięcie pożądanego celu. Sędziowie nie są zobowiązani do wydawania nakazów i mogą uznać, że sytuacja nie jest uzasadniona po zbadaniu przedstawionych dowodów.

Nakazy sądowe to nakazy sądowe, które wskazują, że w zależności od sytuacji ktoś musi natychmiast przestać angażować się w daną czynność lub rozpocząć daną czynność. W prostym przykładzie wstępnego nakazu sądowego sędzia może powstrzymać jedną ze stron rozwodu przed sprzedażą dóbr należących do pary. Podobnie wstępny nakaz sądowy może zostać wydany w sprawie dotyczącej niebezpiecznych lub wadliwych produktów, aby firma zaprzestała ich sprzedaży do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Osoba występująca o nakaz wstępny musi wykazać, że ma duże szanse na wygraną, biorąc pod uwagę meritum sprawy, i że bez nakazu zostanie poniesiona szkoda. Nakaz musi również służyć interesowi publicznemu i wyraźnie zmniejszać ryzyko szkody. Sędzia zaangażuje się w czynność znaną jako równoważenie kapitałów własnych, w której czynniki sprawy są ważone względem siebie w celu ustalenia, czy wydanie nakazu jest uzasadnione.

Wydając nakaz wstępny, sędzia musi uważać, aby nie naruszać praw osoby, przeciwko której wydano wyrok. Ponieważ nakazy sądowe utrudniają działalność osobistą, mogą być interpretowane jako odmowa podstawowych praw, a nawet przeszkoda w prawidłowym postępowaniu. Sędzia tak formułuje język nakazu, aby ograniczenia były bardzo jasne i aby uniknąć sytuacji, w której strona może argumentować, że nakaz mógł ograniczyć prawo do rzetelnego procesu sądowego.

Po zakończeniu procesu i rozstrzygnięciu sprawy, sędzia może zdecydować o utrwaleniu nakazu lub o jego uchyleniu. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli strona występująca z nakazem wygra sprawę, nakaz wstępny zostanie uznany za trwały i utrzymany w mocy. Jeżeli zgłaszający przegra, nakaz zostanie usunięty, ponieważ meritum sprawy zostało udowodnione i nie ma już podstaw do wydania nakazu.