Co to jest NCLEX-PN?

National Council Licensure Examination for Practical Nurses (NCLEX-PN) to egzamin, który osoba przystępuje do uzyskania licencji praktycznej pielęgniarki w Stanach Zjednoczonych. Badanie, które jest opracowywane przez Krajową Radę Stanowych Izb Pielęgniarskich, ocenia, czy dana osoba powinna mieć licencję na świadczenie podstawowej opieki osobom chorym, doznającym urazów lub mającym trudności z zaspokojeniem własnych potrzeb w zakresie opieki. Egzamin jest wielokrotnego wyboru i osoba musi się do niego kwalifikować. W wielu jurysdykcjach dana osoba musi ukończyć akredytowany program edukacji pielęgniarskiej, wypełnić wniosek, uiścić opłatę i poddać się kontroli przeszłości, aby się zakwalifikować. Mogą również obowiązywać inne wymagania.

Aby pracować jako praktyczna pielęgniarka w Stanach Zjednoczonych, osoba musi uzyskać licencję pielęgniarską. Kandydat chcący zostać pielęgniarką praktyczną przystępuje do egzaminu NCLEX-PN. Zdanie tego egzaminu z wynikiem pozytywnym oznacza, że ​​dana osoba może uzyskać licencję pielęgniarki praktycznej w jego jurysdykcji i rozpocząć pracę pod tym tytułem. Osoba może zdać podobny test zwany NCLEX-RN, jeśli chce zostać dyplomowaną pielęgniarką zamiast licencjonowaną pielęgniarką praktyczną.

Jednostka musi spełniać pewne uprawnienia emerytalne, aby podjąć NCLEX-PN, a wymagania te różnią się nieco w zależności od stanu. Ogólnie jednak osoba musi ukończyć akredytowany program pielęgniarski, aby móc przystąpić do tego egzaminu. Musi również przejść egzamin licencyjny pielęgniarki w danym stanie, uiścić opłatę i spełnić wszelkie inne wymagania określone przez jego stan. Na przykład dana osoba prawdopodobnie będzie musiała poddać się sprawdzeniu swojej przeszłości kryminalnej, aby kwalifikować się do przystąpienia do NCLEX-PN.

NCLEX-PN jest testem administrowanym przez komputer, który jest testem wielokrotnego wyboru, co oznacza, że ​​osoba musi wybrać najlepszą odpowiedź spośród przedstawionych. Test jest również adaptacyjny, co oznacza, że ​​pytania stają się łatwiejsze lub trudniejsze w zależności od wcześniejszych odpowiedzi kandydata. Na przykład, jeśli dana osoba poprawnie odpowiada na większość pytań, pytania stają się coraz trudniejsze. Niepoprawne odpowiedzi mają odwrotny skutek — ponieważ osoba odpowiada na pytania niepoprawnie, test staje się coraz łatwiejszy.

W zależności od postępów zdającego test składa się z minimum 85 pytań i maksimum 205 pytań. Jednostka ma maksymalnie pięć godzin na ukończenie egzaminu. Jeśli kandydat na pielęgniarkę nie zda testu, może go powtórzyć.