Co to jest odporność na warfarynę?

Oporność na warfarynę występuje, gdy pacjenci potrzebują niezwykle wysokich dawek leku, aby osiągnąć pożądany terapeutyczny odczyt międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR). Większość osób przyjmujących ten lek nie doświadcza tego stanu i będzie mieć regularne odczyty INR we krwi po okresie początkowym. Nieprzyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami jest często identyfikowane jako oporność na warfarynę, chociaż jest to nieprecyzyjne. Innym razem stan ten występuje zgodnie z prawem z powodu diety, która jest wyjątkowo bogata w witaminę K, leków zmniejszających skuteczność warfaryny lub złego wchłaniania leku. W kilku badaniach zidentyfikowano również gen, który, gdy jest uszkodzony, zakłóca działanie tego leku przeciwzakrzepowego.

Chociaż dawka warfaryny różni się znacznie u poszczególnych osób, zalecana ilość dla większości pacjentów będzie mieścić się w oczekiwanym zakresie. Zazwyczaj jest to mniej niż 10-15 miligramów (mg) dziennie, a wielu pacjentów potrzebuje znacznie mniej, aby osiągnąć terapeutyczny INR. Czasami oporność definiuje się jako konieczność przyjmowania więcej niż 20 mg leku dziennie w celu osiągnięcia pożądanego INR. Alternatywnie, termin ten może być bardziej luźno zdefiniowany jako konieczność przyjmowania dawek, które znacznie przekraczają normalny zakres dla pacjentów.

Większość lekarzy uważa, że ​​najczęstszą przyczyną oporności na warfarynę jest opór psychologiczny lub społeczny. Innymi słowy, jest to nieprzyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami. Gdy instrukcje dotyczące stosowania leku nie są przestrzegane, INR zgodnie z przewidywaniami nie osiąga zakresu terapeutycznego, a dawka jest zwykle zwiększana. Stanowi to niebezpieczeństwo, jeśli pacjent nagle staje się podatny na leczenie po ogromnym zwiększeniu dawki leku, ponieważ może zacząć przyjmować znacznie więcej warfaryny niż jest to bezpieczne.

Prawdziwy opór wynika z innych czynników. Na przykład lek hamuje witaminę K, aby obniżyć krzepliwość krwi, ale ludzie mogą spożywać rozsądne i stałe pokarmy, takie jak zielone warzywa liściaste, które ją zawierają. Jeśli dieta składa się wyłącznie z ogromnych ilości produktów zawierających witaminę K, warfaryna może nie być w stanie odpowiednio działać. Diety ekstremalne, takie jak dieta całkowicie szpinakowa, najprawdopodobniej stwarzają to zagrożenie.

Dodatkowo liczne leki obniżają siłę i skuteczność warfaryny. Należy zauważyć, że wiele osób wymagających tego leku przeciwzakrzepowego może mieć wiele innych recept na podobne schorzenia. Znalezienie kombinacji leków, która nie powoduje oporności na warfarynę, może być trudne.

Inne reakcje, które wpływają na oporność pacjenta na warfarynę, występują w przewodzie pokarmowym lub są spowodowane błędami w określonym genie. Jeśli stany takie jak zapalenie okrężnicy zakłócają wchłanianie, pacjent może potrzebować bardzo wysokich dawek warfaryny, aby osiągnąć terapeutyczny INR. Ponadto badania wykazały, że wadliwe geny w kompleksie wielobiałkowym reduktazy epoksydowej witaminy K (VKOR) mogą powodować oporność, utrudniając lub uniemożliwiając odpowiednie obniżenie poziomu witaminy K.

Oporność na warfarynę stanowi problem, ponieważ może wydłużyć czas potrzebny pacjentom na osiągnięcie medycznie zalecanego INR, co zmniejsza prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi. Co więcej, nie zawsze jest bezpieczne stosowanie dużych ilości leku. Jednym z rozwiązań tego problemu jest przepisanie warfaryny z innym antykoagulantem, takim jak aspiryna. Może to wyeliminować potrzebę przepisywania warfaryny w bardzo wysokich dawkach i może zmniejszyć ryzyko pozostawania w subterapeutycznym zakresie INR.