Co to jest odroczenie egzaminu?

Odroczenie egzaminu jest standardową polityką w większości szkół wyższych, uniwersytetów i placówek szkolnictwa wyższego, która pozwala studentom odroczyć lub odroczyć egzaminy na kursie w przypadku choroby lub nagłego wypadku. Te odroczone egzaminy są powszechnie znane jako testy poprawkowe lub egzaminy poprawkowe. Zasady odroczenia egzaminu różnią się w zależności od instytucji lub systemu, ale wiele z nich określa czas i miejsce, w którym można podejść do egzaminów poprawkowych. Odroczenia mogą być również przyznawane z powodów religijnych lub z powodu wymogów wojskowych lub prawnych.

Standardowa procedura edukacyjna wymaga okresowych testów w celu ustalenia zrozumienia przez studenta przedmiotu kursu. Wiele placówek wymaga kompleksowych testów w połowie semestru szkolnego, często nazywanych „pośrednimi”, i ponownie na koniec semestru. Te ostatnie testy są znane jako „egzaminy końcowe” lub po prostu „końcowe”. Na wielu przedmiotach wyniki tych testów stanowią znaczny procent ogólnej oceny studenta za semestr. Zasady odroczenia egzaminu zapewniają, że uczniowie nie opuszczą tych ważnych testów z powodu nieoczekiwanych okoliczności.

Kiedyś odroczenie egzaminu było uważane za łatwą alternatywę dla rygorystycznego egzaminu końcowego. Testy poprawkowe czasami nie były monitorowane tak dokładnie, jak egzaminy w oryginalnej klasie. Niektórzy instruktorzy stosowali te same testy, które wcześniej wykonywali inni uczniowie, co stwarzało możliwość oszukiwania. W dzisiejszych czasach odroczone egzaminy są zapewniane w taki sposób, aby oszukiwać do minimum. Są wydawane w określonym dniu lub dniach, w monitorowanym miejscu i zwykle różnią się od pierwotnego egzaminu.

Większość instytucji ma wąski zakres powodów, dla których zaakceptuje odroczenie egzaminu. Jeśli uczeń przytacza przyczynę medyczną, zwykle wymagana jest notatka od lekarza. Nagła sytuacja rodzinna to kolejny częsty powód, dla którego uczeń zwraca się o odroczenie. Niekoniecznie oznacza to śmierć lub chorobę; niektóre placówki oświatowe przyznają je na ślub rodzeństwa lub inne ważne wydarzenia. W każdym przypadku urząd może zażądać niezależnej weryfikacji przyczyny odroczenia.

Inne powody odroczenia egzaminu to święta religijne, zobowiązania wojskowe, takie jak szkolenie Gwardii Narodowej w USA, lub wystąpienia w sądzie i obowiązki ławy przysięgłych. Powody osobiste, takie jak plany podróży lub wakacji, zazwyczaj nie są uzasadnioną wymówką, by poprosić o odroczenie. Niektóre instytucje zezwalają jednak na odroczenie w przypadku, gdy student ma kilka egzaminów końcowych zaplanowanych na ten sam dzień. Większość placówek oświatowych ma ustaloną procedurę odroczenia, która może obejmować terminy składania wniosków. Studenci, którzy uważają, że mogą wymagać odroczenia egzaminu, powinni jak najszybciej zbadać politykę swojej uczelni.