Co to jest opłata za naruszenie porządku?

Oskarżenie o zakłócanie porządku może wynikać z różnych zachowań, które są destrukcyjne dla ogółu społeczeństwa lub osób składających skargę. Zarzut ten jest zwykle wykroczeniem, chociaż może być potraktowany inaczej lub bardziej surowo, jeśli dana osoba spotkała się z podobnymi zarzutami w przeszłości lub ma długą historię kryminalną. Przestępstwa, które mogą skutkować oskarżeniem o zakłócanie porządku są różne i sądy każdego regionu określają je oddzielnie. Kara za taki zarzut zależy również od jurysdykcji i przeszłej historii kryminalnej i może wahać się od zapłaty grzywny po karę więzienia.

Istnieje szereg działań, które mogą skutkować oskarżeniem o zakłócanie porządku. Chociaż różnią się one w zależności od regionu, można przewidzieć, że niektóre przestępstwa są klasyfikowane jako nieuporządkowane. Obejmują one publiczne upojenie, walki bez zamiaru spowodowania poważnych obrażeń fizycznych, włóczęgę, łamanie przepisów dotyczących hałasu, zamieszki, nielegalne protesty i różne formy wtargnięcia na teren.

Popełnienie któregokolwiek z bardziej obszernej listy zachowań może skutkować oskarżeniem o zakłócanie porządku w niektórych regionach. Na przykład w Kalifornii niektóre dodatkowe zachowania, które są nieuporządkowane, to nagabywanie, podglądanie i żebranie. Podobnie jak przestępstwa wymienione powyżej, dodatki w Kalifornii mają zniechęcać do działań, które zakłócają spokój i bezpieczeństwo pojedynczych osób, małych grup lub ogółu społeczeństwa. Czyniąc te działania przestępstwami, sądy mają nadzieję zniechęcić do niepożądanych zachowań.

W wielu okolicznościach, zwłaszcza w przypadku jednego i pierwszego oskarżenia o zakłócanie porządku, wyrok może być lekki, wynoszący niewiele więcej niż uderzenie w nadgarstek. Wyrok może wymagać od ludzi zapłaty grzywny i wykonania pewnych prac społecznych. Czasami zarzuty są oddalane na rozprawie, jeśli można wykazać, że zachowanie takie jak włóczęga miało miejsce niewinnie.

Sytuacja może się zmienić, jeśli w przeszłości ludzie byli wielokrotnie skazywani za zakłócanie porządku. W zależności od przepisów obowiązujących w danym regionie sędziowie mogą starać się zniechęcić do takiego zachowania, nakładając maksymalne kary. Maksymalne opłaty za wykroczenia są różne, ale czasami mogą obejmować nawet rok lub więcej pozbawienia wolności, oprócz grzywien, wymagań dotyczących prac społecznych i okresu próbnego po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Biorąc pod uwagę zatłoczenie większości więzień, wielu sędziów niechętnie skazuje ludzi na karę więzienia za to, co zwykle uważa się za drobne wykroczenia. Niemniej jednak mogą to zrobić. Każdy, kto ma przeszłość kryminalną i obecnie stoi w obliczu zarzutu zakłócania porządku, powinien mieć kompetentną reprezentację prawną, aby spróbować uniknąć surowszych wyroków. Osobom, którym postawiono zarzut wykroczenia, często doradza się uzyskanie kompetentnego przedstawiciela na rozprawie.