Co to jest oskarżenie karne?

Akt oskarżenia to dokument pisemny, który formalnie oskarża kogoś o naruszenie prawa karnego. W niektórych krajach przed postawieniem kogoś przed sądem wymagane jest wniesienie aktu oskarżenia, podczas gdy w innych regionach mogą istnieć inne sposoby postawienia ludzi przed sądem, w zależności od struktury systemu sądowniczego. Akty oskarżenia są zazwyczaj wydawane przez wielką ławę przysięgłych, grupę osób, które spotykają się, aby potwierdzić, że doszło do przestępstwa i zidentyfikować prawdopodobnego podejrzanego, przy pomocy wystąpień takich osób, jak prawnicy rządowi.

W akcie oskarżenia dokument formalnie określa popełnione przestępstwo i zawiera krótki opis charakteru przestępstwa i szczegółów, z podaniem nazwiska oskarżonego podejrzanego. Jeśli ktoś jest oskarżony o popełnienie wielu przestępstw, akt oskarżenia będzie zawierał osobną „liczbę” dla każdego przestępstwa. Na przykład, ktoś może zostać oskarżony o jedno porwanie i jedno zabójstwo, jeśli istnieje podejrzenie, że kogoś porwał i zamordował.

Akt oskarżenia to ważny krok w procesie sądowym. Przed wydaniem aktu oskarżenia, śledczy muszą zbadać przestępstwo, zebrać dowody, znaleźć potencjalnych podejrzanych i przeprowadzić ogólną pracę dochodzeniową w celu zbudowania mocnej sprawy. Posiadając te informacje, prawnik rządowy może zwrócić się do wielkiej ławy przysięgłych i zażądać aktu oskarżenia, aby ktoś mógł zostać postawiony przed sądem za przestępstwo.

W niektórych przypadkach adwokat może zażądać zapieczętowania postępowania przed wielką ławą przysięgłych i późniejszego aktu oskarżenia. Odbywa się to, gdy istnieje obawa o bezpieczeństwo osób zasiadających w wielkiej ławie przysięgłych, osób, które mogą przedstawić dowody i innych członków społeczności, lub gdy istnieje obawa, że ​​osoba oskarżona może uciec przed formalnym oskarżeniem wydany. W takich przypadkach pieczęć zostaje zniesiona, gdy oskarżony zostanie zatrzymany i postawiony przed sądem. Jeśli oskarżonego nie da się zatrzymać, akt oskarżenia zostanie zamknięty, a sprawa będzie nadal otwarta w nadziei, że pewnego dnia podejrzany sprawca będzie mógł stanąć przed sądem.

Wiele systemów prawnych opiera się na założeniu, że ludzie są niewinni. Akt oskarżenia jest oskarżeniem formalnym, ale nie wyrokiem. Postawienie w stan oskarżenia nie oznacza, że ​​ktoś popełnił przestępstwo, oznacza jedynie, że istnieją dowody, które wydają się wskazywać na to, że ktoś popełnił przestępstwo, a rząd uważa, że ​​istnieją wystarczające dowody, aby postawić oskarżonego przed sądem.