Co to jest oszustwo brokera?

Oszustwo ma wiele postaci, jedną z nich jest makler giełdowy lub oszustwo brokerskie. Oszustwo ma miejsce, gdy ktoś stosuje oszukańczą praktykę lub działa w celu osiągnięcia korzyści osobistych lub finansowych. W przypadku oszustwa maklerskiego często wiąże się to z przekazaniem inwestorowi przez maklera papierów wartościowych fałszywych lub zwodniczych informacji, które przekonują go do zainwestowania swoich pieniędzy. Innym rodzajem oszustwa brokera jest wykorzystywanie informacji poufnych lub wykorzystywanie niepublicznych informacji dotyczących papierów wartościowych.

Makler giełdowy to profesjonalista, który kupuje i sprzedaje akcje i papiery wartościowe w imieniu swoich klientów. Maklerzy giełdowi muszą posiadać licencję, aby działać jako broker. W teorii broker jest stroną neutralną, z której inwestorzy korzystają w celu ułatwienia zakupu lub sprzedaży akcji lub papierów wartościowych.

Kiedy makler giełdowy wykorzystuje fałszywe lub zwodnicze informacje, aby skłonić inwestora do kupna lub sprzedaży akcji lub towarów, jest on winny oszustwa maklerskiego. Czasami zmienione lub niedokładne informacje finansowe dotyczące kondycji finansowej firmy są oferowane inwestorowi, aby skłonić go do zainwestowania w skarpetę. Wszystkie firmy, które działają na giełdzie muszą składać roczne sprawozdania finansowe, aby potencjalni inwestorzy mieli wyobrażenie, jak zabezpieczona jest finansowo firma, zanim zdecydują się zainwestować. Jeśli raporty finansowe zostały zmienione przez brokera lub jeśli broker ma wiedzę, że zostały one zmienione przez firmę, to popełnia oszustwo.

Innym potencjalnym rodzajem oszustwa brokera jest handel poufny. Tylko informacje publiczne mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane w celu podejmowania decyzji dotyczących obrotu akcjami. Jeśli makler uzyska dostęp do niepublicznych informacji, które następnie wykorzystuje do kupowania lub sprzedawania akcji dla własnych korzyści osobistych, jest to również uważane za oszustwo maklerskie.

Makler giełdowy, w przypadku którego okaże się, że dopuścił się oszustwa maklerskiego, może spotkać wiele potencjalnych kar. Po pierwsze, może stracić licencję na papiery wartościowe. W Stanach Zjednoczonych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) reguluje i egzekwuje prawo dotyczące papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Jeśli makler zostanie uznany za naruszającego przepisy dotyczące papierów wartościowych, utraci prawo do kontynuowania obrotu.

Oprócz utraty licencji na handel, makler giełdowy może również stanąć przed pozwem cywilnym i/lub zarzutami karnymi. Oszustwo może być traktowane jako pozew cywilny poprzez złożenie skargi przeciwko brokerowi o odszkodowanie pieniężne poniesione w wyniku aktów oszustwa. Pośrednik, który popełnia oszustwo, może również zostać postawiony w stan oskarżenia, ponieważ oszustwo jest również uważane za przestępstwo w większości jurysdykcji.