Co to jest oszustwo inwestycyjne?

Oszustwo inwestycyjne to działanie, w którym ludzie są wprowadzani w błąd przy użyciu fałszywych informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Rządy uważnie monitorują działania inwestycyjne i związane z nimi praktyki, aby identyfikować oznaki oszustwa i ścigać je. Ludzie mogą angażować się w oszustwa na różnych poziomach, a kary mogą obejmować grzywny, karę więzienia i zawieszenie licencji handlowych.

Często oszustwa inwestycyjne obejmują nietradycyjne inwestycje, w których obowiązuje mniej ochrony konsumentów, a ludzie mogą nie zdawać sobie sprawy z ryzyka. Konsumenci mogą być kuszeni roszczeniami o duże zwroty, podczas gdy osoba dopuszczająca się oszustwa zbiera swoje pieniądze. Widać to w przypadku działań, takich jak programy obiecujące fortuny z rozwoju nieruchomości lub inwestowanie w firmę na początku, aby uzyskać dostęp do dużych zysków w przyszłości. Schemat Ponzi to kolejny rodzaj oszustwa inwestycyjnego.

Firmy mogą oszukiwać swoich klientów, podając nieprawdziwe informacje o zyskach i ogólnej kondycji finansowej firmy. Może to prowadzić ludzi do podejmowania złych decyzji inwestycyjnych, ponieważ nie są świadomi prawdziwej sytuacji finansowej. Handel informacjami poufnymi, w którym ludzie działają na informacjach zastrzeżonych, jest również formą oszustwa, ponieważ członkowie społeczeństwa nie mają dostępu do tych samych materiałów.

Brokerzy i agenci mogą popełniać oszustwa związane z papierami wartościowymi, robiąc takie rzeczy, jak nieprawdziwe przedstawianie inwestycji i nieujawnianie konfliktów interesów. Inwestorzy indywidualni na parkiecie mogą angażować się w różne działania uważane za oszukańcze w nadziei na osiągnięcie zysku, zanim ludzie zidentyfikują oszustwo. Na poszczególnych giełdach papierów wartościowych zasady transakcji mogą się różnić, a personel nadzoruje parkiet w poszukiwaniu oznak oszustwa inwestycyjnego, takich jak nie wypełnianie kart handlowych, dokonywanie fałszywych transakcji lub próby manipulowania rynkiem.

Niektóre oznaki, że inwestycja może być nieuzasadniona, mogą obejmować bardzo dużą presję sprzedaży, sugestie natychmiastowego działania lub przegranej lub odrzucenie prośby o więcej informacji do przejrzenia. Chociaż nietradycyjne inwestycje mogą być całkowicie zgodne z prawem i legalne, osoby stojące za nimi zwykle dostarczają istotnych informacji, aby upewnić się, że ich potencjalni inwestorzy są świadomi zarówno ryzyka, jak i korzyści. Osoby pracujące z brokerami i doradcami finansowymi powinny mieć łatwy dostęp do informacji o inwestycjach, a broker powinien zawsze chcieć podać więcej szczegółów, aby ludzie mogli podjąć świadomą decyzję.

Wiele krajów posiada agencję rządową nadzorującą działalność inwestycyjną. Osoby, które podejrzewają, że może dojść do oszustwa inwestycyjnego, mogą skontaktować się z tą agencją, aby to zgłosić, podając jak najwięcej szczegółów, aby pomóc rządowi w dochodzeniu.