Co to jest oszustwo powiernicze?

Oszustwo powiernicze to termin prawny mający zastosowanie w sytuacji, gdy dochodzi do naruszenia zaufania powiernika zajmującego taką pozycję zaufania w zakresie zarządzania finansami klienta. Tego rodzaju naruszenie często występuje w sytuacjach, w których do zarządzania interesami finansowymi klienta zostały wyznaczone osoby lub organizacje. Kiedy klient robi coś w sposób umyślny, co prowadzi do złego zarządzania lub sprzeniewierzenia finansów lub aktywów klienta, mówi się, że osoba instytucji popełniła oszustwo powiernicze.

Przykład oszustwa powierniczego można zaobserwować w sytuacjach, w których ludzie inwestują swoje pieniądze w transakcje, które uważają za uzasadnione, tylko po to, aby dowiedzieć się, że tzw. firma finansowa lub inwestycyjna jest oszukańczym przykrywką dla oszustów, którzy zamieniają pieniądze inwestorów własne cele osobiste. Takie fałszywe domy finansowe i instytucje finansowe są prawnie winne oszustw finansowych, ponieważ osoby, które umieściły w nich swoje pieniądze jako formę inwestycji, zrobiły to ze zrozumieniem, że pieniądze przyniosą albo dywidendę, albo inną formę zwrotu finansowego. . Niewłaściwe zabezpieczenie pieniędzy swoich klientów przez instytucje finansowe, jak również celowe przewalutowanie ich pieniędzy, stanowi naruszenie pokładanego w nich zaufania.

Aby można było ustalić przypadek zaufania powierniczego, osoba wnosząca zarzut musi wykazać, że osoba, która rzekomo popełniła oszustwo powiernicze, pozostawała w relacji zaufania z klientem. Klient musi również wykazać, że dana osoba celowo sprzeniewierzyła środki, które zgodnie z prawem należały do ​​niego. Taki klient musi również udowodnić, że poniósł określony rodzaj straty finansowej w wyniku działania oszukańczego powiernika.

Powodem, dla którego konieczne jest stwierdzenie przez klienta celowego naruszenia zaufania ze strony powiernika, jest fakt, że taka osoba może nie być winna oszustwa powierniczego, jeśli działała w najlepszych intencjach i staranności materia. W takim przypadku szkodę poniesioną przez klienta można przypisać okolicznościom niezależnym od powiernika. Jeśli klient jest w stanie ustalić oszustwo powiernicze, może on dochodzić odszkodowania od powiernika w formie odszkodowania.