Co to jest pierwsza pomoc szkolna?

Pierwsza pomoc szkolna odnosi się do rodzaju pomocy medycznej udzielanej uczniom uczęszczającym do dowolnego rodzaju placówki edukacyjnej. Od szkoły podstawowej po uniwersytet, szkoły muszą być odpowiednio wyposażone, aby radzić sobie z ewentualnymi nagłymi wypadkami medycznymi. Chociaż szkolna pierwsza pomoc różni się w zależności od kraju, ten rodzaj pierwszej pomocy jest zawsze obecny w środowisku uczenia się.

W większości części świata szkoła jest uważana za miejsce pracy. Ponieważ prawie wszystkie miejsca pracy muszą mieć pod ręką wyszkolony personel medyczny, szkoły nie są wyjątkiem. Najczęściej szkolni pracownicy pierwszej pomocy przeszli techniczne szkolenie medyczne, które obejmuje naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podawanie leków na receptę oraz skłonność do wirusów przeziębienia i grypy.

Szkoły muszą zatrudniać określoną liczbę przeszkolonych członków personelu medycznego zgodnie z lokalnymi przepisami. Chociaż każda szkoła może mieć inną liczbę pracowników, personel medyczny musi być obecny przez cały czas trwania sesji w szkole. Członkowie personelu medycznego szkoły z internatem często mieszkają i pracują na terenie kampusu, ponieważ studenci przebywają w kampusie przez cały semestr.

Uczniowie wymagający pomocy medycznej powinni móc polegać na wiedzy i doświadczeniu szkolnego personelu pierwszej pomocy. Choroby dotykające niektórych studentów należy zgłaszać personelowi medycznemu na początku każdego semestru. Często członkowie personelu medycznego są również proszeni o towarzyszenie studentom w wycieczkach terenowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa medycznego.

Wszystkie szkoły muszą mieć wystarczającą ilość sprzętu medycznego do obsługi uczniów. Sprzęt medyczny tego rodzaju może zawierać podstawową apteczkę, łóżka medyczne, sprzęt dla diabetyków i urządzenia do monitorowania serca, a także inne ważne przedmioty. Wszystkie zasady i przepisy dotyczące pierwszej pomocy szkolnej są pozostawione do decyzji różnych członków personelu.

Organ zarządzający, rada dyrektorów szkoły, a czasami nauczyciele są częścią szkolnego procesu medycznego. Zaangażowane strony decydują o liczbie personelu medycznego, którego potrzebuje szkoła, rodzaju sprzętu, który należy mieć pod ręką, oraz o umiejętnościach, jakie muszą posiadać członkowie personelu medycznego.
Chociaż niektórzy członkowie szkolnego personelu pierwszej pomocy mogą być przeszkolonymi pielęgniarkami, nie zawsze tak jest. Nierzadko zdarza się, że szkolny personel medyczny przechodzi jedynie podstawowe szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, chociaż wiele szkół zatrudnia również pielęgniarkę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Szczegóły dotyczące programów pierwszej pomocy w szkołach będą się znacznie różnić w zależności od kraju, chociaż prawie wszystkie te szczegóły można uzyskać, kontaktując się z lokalną radą szkolną.