Co to jest plan leczenia depresji?

Plan leczenia depresji to sposób działania opracowany przez terapeutę i klienta, który obejmuje różne rodzaje terapii ukierunkowanych na depresję. Wybrane rodzaje terapii są zaprojektowane wokół tego, co jest najlepsze dla pacjenta. Dobrze opracowany plan leczenia depresji zajmie się podstawową przyczyną depresji, a także jej objawami. Terapia rozmowami i leki przeciwdepresyjne będą prawdopodobnie podstawowymi terapiami. Leczenie drugorzędowe lub uzupełniające może obejmować zadania domowe, takie jak prowadzenie dziennika i rozwijanie nawyków zdrowego stylu życia.

Terapia rozmowami jest zwykle uwzględniona w planie leczenia depresji. Istnieje wiele różnych form psychoterapii, które można skutecznie wykorzystać w leczeniu objawów depresji. Wykazano, że terapia poznawczo-behawioralna, terapia systemów rodzinnych i wiele innych leczy depresję i pomaga zapobiegać nawrotom tego zaburzenia. Terapia rozmowa będzie wykonywana w gabinecie terapeuty i może odbywać się nawet trzy razy w tygodniu lub tak rzadko, jak co dwa miesiące. Typowe plany leczenia obejmują częste wizyty na początku, a wraz z postępami częstotliwość zmniejsza się.

Leki przeciwdepresyjne mogą być również częścią planu leczenia depresji. Leki te w niektórych przypadkach wystarczają do leczenia depresji, ale wykazano, że są najskuteczniejsze w połączeniu z sesjami terapii rozmową. Depresja jest najczęściej spowodowana sytuacją życiową danej osoby, która czuje się bezradna do zmiany, a leki nie są w stanie rozwiązać tej przyczyny; mogą leczyć tylko objawy. Na rynku dostępne są dziesiątki leków przeciwdepresyjnych na receptę. Powszechnie przepisywane leki przeciwdepresyjne obejmują Lexapro®, Prozac® i Wellbutrin®.

Zadania domowe są często zawarte w kompleksowym planie leczenia depresji. Tego typu zadania są zwykle specyficzne dla życia i osobistych zmagań klienta. Przykładem może być zainicjowanie rozmowy z kimś, z kim klient jest w trudnej relacji, lub może to być tak proste, jak dołączenie do jakiejś klasy, aby włączyć przyjemniejsze zajęcia w życiu tej osoby. Prowadzenie dziennika to kolejna częsta praca domowa, która może przybliżyć klientowi jego najskrytsze myśli i uczucia. Popularne są również dzienniki snów, które dają wgląd w nieświadome przetwarzanie życia klienta.

Zmiany w zdrowym stylu życia są również uwzględnione w większości planów leczenia depresji. Jest to uważane za leczenie uzupełniające, ponieważ nie wystarcza do wyleczenia depresji, ale może mieć znaczący wpływ na złagodzenie objawów. Zdrowa, zbilansowana dieta, regularne ćwiczenia i wystarczająca ilość snu każdej nocy mogą złagodzić wiele objawów depresji. Połączenie umysł-ciało jest znacznie silniejsze niż większość ludzi myśli, a sposób, w jaki dana osoba traktuje swoje ciało, będzie miał realny wpływ na myślenie i zdrowie emocjonalne.