Jakie są najczęstsze sposoby leczenia depresji i lęku?

Typowe metody leczenia depresji i lęku obejmują leki, psychoterapię, suplementy ziołowe lub witaminowe oraz zmiany w diecie i nawykach ruchowych. Psychiatrzy, psycholodzy, a nawet lekarze rodzinni mogą ocenić pacjenta, a następnie wydać zalecenia na podstawie ich analizy. Leki przeciwdepresyjne są najczęstszym sposobem leczenia obu tych schorzeń, ale psychoterapia często może być skuteczna bez użycia leków. Skuteczność suplementów ziołowych i witaminowych jest wciąż dyskutowana.

W leczeniu depresji i lęku najczęściej stosuje się leki przeciwdepresyjne. Leki te dzielą się na kilka kategorii w zależności od ich składu chemicznego i wpływu na mózg. Typowe kategorie obejmują selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), inhibitory monoaminooksydazy (MAOI), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TCA) i tetracykliczne leki przeciwdepresyjne (TeCA).

Terapia psychoterapeutyczna depresji i lęku może się znacznie różnić, w zależności od przekonań i taktyki lekarza. Najczęstsze formy psychoterapii depresji i lęku to terapia poznawcza, terapia behawioralna i terapia poznawczo-behawioralna. Terapia poznawcza polega na skupieniu się na negatywnych myślach, które prowadzą do depresyjnego lub niespokojnego myślenia, podczas gdy terapia behawioralna skupia się na zachowaniach, które mogą być szkodliwe dla jakości codziennego życia pacjenta. Celem terapii poznawczo-behawioralnej jest skupienie się na obu, a tym samym zwiększenie skuteczności. Psychoterapia może być indywidualna lub grupowa, może być również stosowana w przypadku par lub rodzin.

Leczenie depresji i lęku, które nie wymaga udziału lekarza, obejmuje suplementy ziołowe, a także zmiany w diecie i ćwiczeniach. Ziele dziurawca zwyczajnego jest najczęstszym suplementem ziołowym, a badania kliniczne są mieszane co do jego wpływu na poważne zaburzenie depresyjne lub uogólnione zaburzenie lękowe. Niektóre badania kliniczne wykazały świetne wyniki z niewielkimi skutkami ubocznymi, podczas gdy inne badania nie wykazały żadnego wpływu poza placebo.

Suplementy diety mogą również odgrywać rolę w leczeniu depresji i lęku. Trendem w leczeniu depresji i lęków jest witamina D. Inne obejmują kwasy tłuszczowe omega-3, kwas foliowy i witaminę B12. Te zmiany w diecie można uzupełnić zwiększeniem regularnych ćwiczeń, które zdaniem wielu są najskuteczniejszym sposobem walki z dolegliwościami, takimi jak łagodny lęk i depresja.

Zaburzenia nastroju, takie jak depresja i lęk, często powodują poczucie bezwartościowości, drażliwość i bezsenność, a także wiele innych. Osoby cierpiące na te zaburzenia nastroju powinny zasięgnąć porady lekarza. W wielu przypadkach jest to jednak trudne ze względu na samą naturę schorzenia. Czasami potrzebne jest wsparcie emocjonalne ze strony przyjaciół i członków rodziny, aby przekonać osobę pogrążoną w depresji lub lęk przed szukaniem pomocy.