Co to jest postępowanie w sprawie hipoteki?

Spory hipoteczne to forma powództwa sądowego, które dotyczy pewnego aspektu kredytu hipotecznego na nieruchomość. Chociaż działania związane z przejęciem hipoteki mogą być najczęstszym rodzajem sporów sądowych, istnieje wiele innych działań prawnych, które również należą do kategorii sporów hipotecznych. Ten rodzaj sporów obejmuje pozwy wnoszone nie tylko przez kredytodawcę hipotecznego lub instytucję finansową będącą w posiadaniu listu hipotecznego, ale także pozwy wnoszone przez kredytobiorców o naruszenie umowy hipotecznej.

Spory dotyczące kredytów hipotecznych mogą również dotyczyć hipotek mieszkaniowych między ludźmi a kredytodawcami hipotecznymi lub prawem hipotecznym, które dotyczy kredytów na nieruchomości biznesowe. Dlatego też, chociaż spory sądowe mogą obejmować wiele różnych rodzajów spraw sądowych, wszystkie spory dotyczące kredytów hipotecznych wiążą się z roszczeniem jednej ze stron, że druga strona w jakiś sposób naruszyła umowę kredytu hipotecznego.

Tradycyjne spory sądowe przyjmują formę przejęcia hipotecznego, w ramach którego kredytodawca hipoteczny wykorzystuje przepisy dotyczące kredytu hipotecznego, aby wnieść pozew przeciwko kredytobiorcy za niewykonanie zobowiązania lub inne naruszenie umowy kredytu hipotecznego. Najczęstsze działanie polegające na przejęciu kredytu hipotecznego ma miejsce, gdy kredytobiorca nie dokonuje spłaty kredytu hipotecznego zgodnie z umową hipoteczną. Pożyczkodawca hipoteczny ma zabezpieczenie na nieruchomości będącej podstawą kredytu hipotecznego, więc pożyczkodawca może wnieść pozew przeciwko pożyczkobiorcy za nieuregulowanie płatności zgodnie z ustaleniami. Ostatecznie, ze względu na zabezpieczenie, jakie pożyczkodawca posiada na nieruchomości, pożyczkobiorca najprawdopodobniej utraci nieruchomość, a pożyczkodawca odzyska ją w wyniku przejęcia hipotecznego.

Spory hipoteczne obejmują również pozwy wniesione przez kredytobiorców przeciwko kredytodawcom hipotecznym. Podobnie jak kredytobiorcy muszą przestrzegać swoich umów o kredyt hipoteczny, kredytodawcy hipoteczni muszą przestrzegać warunków kredytu hipotecznego oraz wszelkich obowiązujących przepisów stanowych i federalnych dotyczących nieruchomości. Coraz częściej kredytobiorcy zwracają się do sporów sądowych z powodu różnych naruszeń prawa, w tym praktyk nadmiernego depozytu, nielegalnych praktyk w zakresie ubezpieczeń prywatnych kredytów hipotecznych, nieautoryzowanych opłat i opłat oraz nieodpowiednich korekt oprocentowania kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu.

Spory sądowe mogą również wynikać z drapieżnych pożyczek udzielanych przez brokerów hipotecznych i instytucje finansowe; takie praktyki mogą naruszać zarówno prawo stanowe, jak i federalne. Praktyki te nie tylko doprowadziły do ​​powstania sporów przez indywidualnych kredytobiorców, ale także zaowocowały powszechnym pozwem zbiorowym w sprawie hipoteki, który odniósł spory sukces w wielu jurysdykcjach.