Co to jest prawo nieruchomości komercyjnych?

Prawo nieruchomości komercyjnych to zbiór ustaw, regulaminów i orzeczeń sądowych, które dotyczą przede wszystkim obrotu nieruchomościami i obrotem gospodarczym. Ten rodzaj prawa obejmuje wiele takich samych obszarów tematycznych, jak prawo dotyczące nieruchomości mieszkaniowych, takich jak budownictwo, hipoteki i dzierżawy, ale odnosi się do nich ściśle w kontekście biznesowym. Ponieważ transakcje mają charakter handlowy, prawo regulujące działania zaangażowanych stron jest pozbawione wielu zabezpieczeń, które można znaleźć w prawie konsumenckim dotyczącym nieruchomości.

Prawo regulujące transakcje dotyczące nieruchomości różni się w zależności od jurysdykcji, w której znajduje się nieruchomość. Prawo nieruchomości komercyjnych dotyczy generalnie nieruchomości komercyjnych, takich jak budynki biurowe, centra handlowe i magazyny. Umowy, które są zawierane w odniesieniu do tego rodzaju nieruchomości, zazwyczaj mają miejsce między przedsiębiorstwami. W rezultacie kwota spornych pieniędzy i złożoność transakcji są często znacznie większe niż w przypadku transakcji mieszkaniowej. Strony transakcji handlowych mają zazwyczaj wyższy poziom świadomości biznesowej, więc prawo nie przewiduje takich samych ustawowych ulg za błędy i zły osąd, jak na poziomie konsumenckim.

Dwa wspólne aspekty prawa nieruchomości komercyjnych to budowa i dzierżawa. Prawo nieruchomości komercyjnych dotyczące budowy aktywów biznesowych zazwyczaj obejmuje złożone umowy dotyczące struktury własności, nabycia, finansowania pierwotnego i pomostowego, zezwoleń rządowych, pozwoleń i licencji, zagrożeń dla środowiska oraz zatrudniania wykonawców projektów. Podczas gdy proces budowy mieszkań może trwać od 1 do 3 lat, realizacja projektu komercyjnego może potrwać dekadę lub dłużej.

Leasing komercyjny to temat na rynku nieruchomości sam w sobie. Tego typu umowy najmu mogą trwać przez dziesięciolecia i mogą obejmować zmienne warunki płatności, które ustalają stałą opłatę za użytkowanie powierzchni, oprócz procentu sprzedaży, który należy płacić właścicielowi co miesiąc. Nie ma prawnych zabezpieczeń przed zawyżaniem cen, wzrostem cen lub eksmisją na poziomie komercyjnym. Całą relacją rządzi treść pisemna. Prawo nieruchomości komercyjnych odnosi się do okoliczności, które mogą wyniknąć z warunków umowy najmu z perspektywy umowy.

Budownictwo i leasing stanowią największą część prawa nieruchomości komercyjnych, ale istnieją również inne rodzaje transakcji, które również mieszczą się w tym prawnym parasolu. Nieruchomość może być wykorzystywana jako wehikuł inwestycyjny do tworzenia trustów inwestycyjnych na rynku nieruchomości (REIT), a prawo dotyczące tego typu struktury własnościowej jest uszczegółowione. Nieruchomości komercyjne mają znaczne potrzeby ubezpieczeniowe i mogą być przedmiotem sporów dotyczących ubezpieczenia, jeśli majątek mają wpływ na klęski żywiołowe, działalność terrorystyczną lub inne nieprzewidziane zdarzenia. Upadłość jest zawsze problemem dla przedsiębiorstw, a nieruchomości komercyjne często mogą być związane z postępowaniami, które powstały w wyniku trudności finansowych, których właściciel doświadcza w innych dziedzinach życia. Prawnik zajmujący się nieruchomościami komercyjnymi może zostać zatrudniony do zajmowania się którąkolwiek z tych spraw.