Co to jest przeformułowanie?

Przekształcanie to technika komunikacji stosowana w psychoterapii, life coachingu i programowaniu neurolingwistycznym (NLP). Terapeuta zachęca klienta do spojrzenia na zachowanie lub sytuację z nowej perspektywy. Skuteczne przeformułowanie może wywołać szybką zmianę w spojrzeniu klienta.
Technika powstała dzięki pracy wykonanej przez Virginię Satir, amerykańską psychoterapeutkę, która opracowała swoją terapię systemu rodzinnego. Jej wysiłki wprowadziły technikę na grunt psychoterapii. Twórcy NLP, Richard Bandler i John Grindler, zaczerpnęli niektóre ze swoich koncepcji NLP z prac Satira.

Podstawowym założeniem przeformułowania jest to, że każde zachowanie i perspektywa mają sens dla jednostki, biorąc pod uwagę jej szczególne ramy odniesienia lub kontekst wewnętrzny. Udana praktyka zmienia ten kontekst. Przeformułowanie zachowań może być najtrudniejsze, gdy kontekst klienta opiera się głównie na emocjach i myślach.

Terapeuta lub coach pomoże klientowi przeformułować zachowanie lub sytuację poprzez przeformułowanie kontekstu lub przeformułowanie znaczenia lub treści. Po przeformułowaniu kontekstu niepożądane zachowanie pozostaje niezmienione, ale zmienia się kontekst zachowania. Na przykład klientka skarży się, że jest bardzo zapominalska, ale pamięta czas, kiedy koleżanka ją lekceważyła. Terapeuta może zasugerować, że zapominanie może pomóc klientowi zapomnieć o afrontach. Zachowanie zapomnienia nie uległo zmianie, ale klient może zobaczyć, że może mieć wartość.

Kiedy zmieniamy znaczenie lub treść, sytuacja pozostaje taka sama, ale zmienia się znaczenie nadane sytuacji. Nastoletnia klientka może mieć pretensje do godziny policyjnej narzuconej przez rodziców i może uwierzyć, że rodzice próbują zrujnować jej życie towarzyskie. Po pracy z terapeutą i przemyśleniu sytuacji nastolatka zdaje sobie sprawę, że jej rodzice mogą narzucić godzinę policyjną, ponieważ ją kochają i martwią się o jej bezpieczeństwo.

Aby pracować najefektywniej, terapeuta lub coach powinien nawiązać pewien poziom relacji z klientem. W ramach terapii prowokacyjnej terapeuta może argumentować stanowisko przeciwne do klienta, aby pomóc klientowi rozważyć nową perspektywę. Jeśli klientka nie ufa swojemu terapeucie lub coachowi, może czuć się zagrożona tymi technikami.

Ludzie, którzy rozumieją, jak korzystać z tej techniki, mogą chcieć wykorzystać ją na sobie, aby bardziej pozytywnie postrzegać sytuacje. Utknięcie w korku często powoduje stres, ale można to określić jako okazję do relaksu i ćwiczenia technik głębokiego oddychania. Utrata pracy może być katastrofalna, ale może być również okazją do zgłębienia innej kariery, zdobycia dodatkowego wykształcenia lub rozpoczęcia nowego biznesu.