Co to jest przejście dla pieszych?

Przejście dla pieszych to obszar ulicy, który jest wyznaczony jako strefa przejścia dla pieszych. Typowe miejsce przejścia dla pieszych znajduje się na skrzyżowaniu, gdzie ruch może być już zatrzymany, co ułatwia zagospodarowanie pieszych, którzy muszą przejść przez ulicę. Na szczególnie długich ulicach może pojawić się również przejście dla pieszych na środku ulicy, aby piesi mogli bezpiecznie przejść na środku ulicy. Przejścia dla pieszych można znaleźć na całym świecie, w wielu różnych stylach i lokalizacjach.

W wielu regionach określone obszary prawa o ruchu drogowym dotyczą przejść dla pieszych. Na przykład może być wymagane, aby ruch uliczny ustępował pieszym na przejściach dla pieszych, a parkowanie na lub w pobliżu przejścia dla pieszych jest ograniczone, aby piesi mogli swobodnie się poruszać i bezpiecznie widzieć nadjeżdżające samochody. Zatrzymanie się na środku przejścia dla pieszych może być również podstawą do mandatu. Wiele przepisów ruchu drogowego zabrania również samochodom wchodzenia na przejście dla pieszych, gdy znajduje się na nim pieszy.

Projekt przejścia dla pieszych zazwyczaj obejmuje znaki drogowe ostrzegające kierowców o zbliżaniu się przejścia dla pieszych oraz wyraźne oznaczenia na drodze, które wyznaczają przejście dla pieszych. Jednym z najczęstszych oznaczeń jest wzór w paski, dlatego przejścia dla pieszych są czasami nazywane „przejściami dla pieszych”. Przejście dla pieszych może również zawierać sygnały ostrzegające pieszych, kiedy można bezpiecznie chodzić.

Na skrzyżowaniach sterowanych sygnalizacją świetlną sygnalizacja świetlna jest połączona ze wskaźnikami używanymi przez pieszych, które informują ich, kiedy mogą, a kiedy nie mogą przejść. Sygnały te są zwykle wizualne i dźwiękowe, dzięki czemu osoby niewidome wiedzą, kiedy można bezpiecznie przejść przez ulicę, i mogą zawierać symbole lub napisy, często zmieniające kolory, aby jeszcze łatwiej było ludziom odczytać sygnały. W wielu regionach przejście dla pieszych jest również wymagane przez prawo, aby było dostępne dla wózków inwalidzkich, co oznacza, że ​​krawężniki muszą być nachylone w miejscu styku chodnika z przejściem dla pieszych, aby osoby korzystające z wózków inwalidzkich mogły łatwo wejść na przejście dla pieszych.

Na obszarach o dużym natężeniu ruchu lub częstych konfliktach między pieszymi a kierowcami przejście dla pieszych można usunąć i zastąpić przejściem podziemnym lub wiaduktem dla pieszych, które umożliwiają pieszym przejście przez ulicę bez zakłócania ruchu. Ta technika jest często preferowana w ruchliwych obszarach miejskich, gdzie piesi mogą być zagrożeni przez lekkomyślnych lub bezmyślnych kierowców.