Co to jest przymiotnik ze współrzędnymi?

Przymiotnik ze współrzędnymi może być nieco trudnym do zrozumienia pojęciem gramatycznym. Szereg przymiotników można uznać za koordynujące, gdy współdziałają w celu scharakteryzowania innego słowa lub słów, najczęściej rzeczownika. Każdy przymiotnik ze współrzędnymi będzie miał taki sam wpływ na rzeczownik, który modyfikuje. Kiedy piszemy w zdaniu, przecinki powinny być ogólnie używane jako oddzielenie każdego z przymiotników.

Przymiotniki to słowa używane do opisu innych słów. W większości przypadków przymiotniki mogą pomóc opisać, jakiego rodzaju jest coś, ile jest ich lub które coś jest. Czasami potrzeba więcej niż jednego przymiotnika, aby właściwie zidentyfikować rzeczownik. Wtedy wchodzą w grę przymiotniki koordynacyjne. Przymiotnik jest uważany za współrzędny przymiotnik, gdy jest umieszczony w kolejności z innymi przymiotnikami i używany do opisu tego samego rzeczownika.

Zwykle przymiotnik ze współrzędnymi jest identyfikowany przez przecinek lub przecinki, które oddzielają ciąg przymiotników przed rzeczownikiem w zdaniu pisanym. Na przykład w zdaniu „Max jest szczęśliwym, zdrowym szczeniakiem” słowa „szczęśliwy” i „zdrowy” są przymiotnikami koordynacyjnymi. Pomagają opisać rzeczownik „szczeniak”.

Jednak szereg przymiotników nie zawsze jest skoordynowanych. Istnieją dwa testy używane do określenia, czy przymiotniki są współrzędne. Po pierwsze, przecinek jest usuwany spomiędzy przymiotników i zastępowany słowem „i”, a jeśli zdanie nadal ma sens, wówczas przymiotniki są uważane za współrzędne. Na przykład zdanie „Max jest szczęśliwym i zdrowym szczeniakiem” jest poprawne gramatycznie i brzmi logicznie w wypowiedzi. Dlatego przymiotniki „szczęśliwy” i „zdrowy” są przymiotnikami koordynacyjnymi w tym zdaniu.

Jeśli zdanie nie ma już sensu po zastąpieniu przecinka „i”, to przymiotniki nie są uważane za przymiotniki współrzędne. Przykład przymiotników nieskoordynujących znajduje się w zdaniu „Mamy dwa pulchne buldogi”. Słowa „dwa” i „pulchny” to przymiotniki. Próbując pierwszy test, zdanie brzmi: „Mamy dwa i pulchne buldogi”. Kiedy słowo „i” zostanie umieszczone między przymiotnikami, zdanie nie jest już poprawne gramatycznie ani werbalnie.

Drugą metodą stosowaną do sprawdzenia, czy przymiotniki są współrzędne, jest zmiana kolejności przymiotników w zdaniu. Jeśli zdanie jest nadal poprawne i ma sens, są to przymiotniki koordynacyjne. W zdaniu „Max jest zdrowym, szczęśliwym szczeniakiem” zamiana „szczęśliwego” na „zdrowy” nie wpływa na brzmienie ani poprawność zdania.
Gdy zdanie przejdzie oba te testy, przymiotniki w zdaniu są uważane za przymiotniki koordynacyjne. Korzystając z przykładu bez współrzędnych, aby wykonać drugi test, zdanie brzmi: „Mamy dwa pulchne buldogi”. Odwrócenie kolejności przymiotników w tym zdaniu czyni je całkowicie nielogicznymi.

Sprawdzanie użycia przecinka i testowanie zdania przy użyciu tych dwóch metod może pomóc w ustaleniu, czy przymiotniki są przymiotnikami współrzędnymi. Podczas pisania ważne jest, aby pamiętać, aby nie wstawiać przecinka między końcowym przymiotnikiem a rzeczownikiem. Umieszczenie tam przecinka zamieniłoby frazę w bardziej listę niż opis.