Co to jest przywilej terapeuta-klient?

Przywilej terapeuta-klient jest umową o zachowaniu poufności pomiędzy specjalistą ds. zdrowia psychicznego a klientem. Konkretne prawa i wytyczne dotyczące granic porozumienia różnią się w zależności od regionu, aw najlepszym przypadku są nieco niejasne. Przywilej terapeuta-klient ma na celu zapewnienie pacjentowi pewnego stopnia bezpieczeństwa, aby czuł się bezpiecznie, ujawniając intymne lub osobiste dane swojemu terapeucie.

W wielu miejscach obowiązują ścisłe zasady regulujące prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia w zakresie prywatności ich pacjentów. Przepisy te zapewniają, że dane osobowe pacjenta będą przechowywane w ścisłej poufności, z wyjątkiem pewnych okoliczności. Podstawą praw dotyczących przywilejów jest zachęcanie do prawdomówności pacjentów, którzy mogą czuć się zawstydzeni lub zawstydzeni, gdy podają dane osobowe. Najwyraźniej cel tych praw jest kluczowy, ponieważ kłamstwa opowiadane lekarzom lub terapeutom mogą utrudniać właściwe leczenie.

Istnieją granice przywilejów terapeuta-klient, w szczególności w odniesieniu do dowodów nielegalnej działalności. Chociaż przepisy różnią się w zależności od miejsca, większość terapeutów jest prawnie zobowiązana do zgłaszania wszelkich informacji dotyczących pewnych czynów, takich jak maltretowanie dzieci lub samobójstwo. Niezgłoszenie takich informacji może prowadzić do utraty prawa do wykonywania zawodu, a także do postawienia zarzutów karnych, dlatego specjaliści od zdrowia psychicznego muszą być bardzo świadomi przepisów obowiązujących na ich obszarze. Często terapeuci na pierwszym spotkaniu określają swoje obowiązki prawne wobec swoich klientów, więc obie strony są świadome ograniczeń prywatności przed rozpoczęciem leczenia.

Jest wiele rzeczy, które są objęte przywilejem terapeuta-klient, w tym niektóre, które mogą wydawać się moralnie szarą strefą. Na przykład, jeśli terapeuta ma klienta, który prowadzi pozamałżeńskie romanse, jest to informacja, którą na ogół musi zachować w tajemnicy. Jeśli obie strony w małżeństwie są klientami terapeuty, na początku leczenia można osiągnąć porozumienie, które pozwala terapeucie powiedzieć jednemu z małżonków, co powiedział drugi, aby uniknąć konfliktu interesów.

Przywilej terapeuta-klient może być korzystny zarówno dla klienta, jak i profesjonalisty, ale w wielu okolicznościach pozostaje niejasnym problemem. Na przykład, jeśli klient grozi przemocą, niektórzy doradcy są zmuszeni zdecydować, czy sprawa jest na tyle poważna, aby zgłosić ją władzom. Tam, gdzie przepisy są niejasne, decyzje te są często podejmowane indywidualnie dla każdego przypadku i mogą być ogromnym źródłem stresu zarówno dla klienta, jak i terapeuty.

W przeważającej części przywilej terapeuta-klient to sposób na zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności osoby szukającej pomocy. Aby terapeuta mógł pomóc klientom, potrzebne jest duże zaufanie, a istnienie przepisów i wytycznych dotyczących prywatności jest niezbędne do budowania i utrzymywania relacji opartych na zaufaniu. Podczas gdy niektóre prawa dotyczące przywilejów terapeutów i klientów desperacko wymagają wyjaśnienia, system jest uważany za pomocny przez wielu pacjentów, terapeutów i ekspertów.