Co to jest psychoterapia doświadczalna?

Psychoterapia doświadczalna opiera się na zasadzie, że każdy postrzega świat inaczej. Chociaż każdy może dzielić jedną egzystencję, w której istnieją obiektywne prawdy, takie jak grawitacja i błękitne niebo, psychoterapia doświadczalna stwierdza, że ​​każda jednostka tworzy osobistą egzystencję z unikalnymi doświadczeniami. Te doświadczenia wpływają na sposób, w jaki jednostki organizują swoje światy. Kiedy ta organizacja prowadzi do destrukcyjnych lub stagnujących wzorców, psychoterapeuta wykorzystuje doświadczenia danej osoby, aby zmienić wzorzec. Wiąże się to ze zrozumieniem i uznaniem ważności postrzeganej egzystencji jednostki.

Każdy inaczej postrzega sytuacje. Na przykład dwie osoby podróżują samochodem do miejsca na wakacje. Drugi pojazd wyłącza ich z ruchu, prawie powodując wypadek. Kierowca pierwszego samochodu wpada w złość, mówiąc, że nie umie prowadzić. Pasażer zachowuje spokój, mówiąc, że być może spieszy się do szpitala, aby zobaczyć rannego członka rodziny. Zarówno kierowca, jak i pasażer przeżyli to samo wydarzenie, ale inaczej je postrzegali. Każda jednostka skonstruowała własne doświadczenie, które miało wpływ na to, jak każda osoba zareagowała na sytuację.

Chociaż każdy regularnie konstruuje własne doświadczenia, zdarzają się sytuacje, w których może to prowadzić do destrukcyjnych zachowań. Czasami jednostki budują światy bardzo różne od tego, który postrzega większość populacji. Na przykład osoba z urojeniami może postrzegać policjantów jako demony lub postrzegać budki telefoniczne jako portale do innych światów. W psychoterapii empirycznej te spostrzeżenia niekoniecznie są etykietowane jako błędne. Zamiast tego terapeuta próbuje zrozumieć, co sprawiło, że pacjent w ten sposób postrzega świat.

Ta sama metoda stosowana jest również w przypadku pacjentów z mniej poważnymi problemami psychicznymi. Na przykład kobieta może postrzegać większość mężczyzn jako brutalnych i manipulujących. Zamiast próbować przekonać ją, że to nieprawda, terapeuta praktykujący psychoterapię doświadczalną próbowałby dowiedzieć się, jakie doświadczenia doprowadziły ją do takiego wniosku.

Po odkryciu korzenia percepcji pacjent może rozpocząć pracę nad doświadczeniami. Kobieta, która postrzega mężczyzn z niepokojem, może ich nieustannie unikać, co może wpływać na jej osobiste relacje z przyjaciółmi i rodziną. Psychoterapia doświadczalna może jej pomóc zrozumieć, że postrzega mężczyzn w ten sposób, ponieważ była maltretowana przez mężczyznę jako dziecko lub dlatego, że była emocjonalnie przestraszona przez swojego pierwszego chłopaka. Zrozumienie tych doświadczeń jako aberracji, a nie ogólnych prawd, może pomóc tej młodej kobiecie inaczej postrzegać mężczyzn i tworzyć z nimi znaczące relacje w przyszłości.

Pacjenci z urojeniami mogą być nieco trudniejsi w leczeniu. Osoby, które konstruują takie dzikie doświadczenia, jak wspomniano wcześniej, często chronią się przed wspomnieniami traumatycznych doświadczeń. Psycholog doświadczalny może być zmuszony do zinterpretowania opisów pacjenta, aby odkryć, dlaczego pacjent postanawia w ten sposób organizować swój świat. Po odkryciu terapeuta może użyć słownictwa i wyobrażeń ze świata pacjenta, aby pomóc mu przezwyciężyć traumę i normalnie funkcjonować w społeczeństwie.