Co to jest rada akupunktury?

Akupunkturzysta to lekarz, który praktykuje chińską praktykę używania igieł akupunkturowych do penetrowania części ciała jako formy leczenia. Rada akupunktury to organizacja zajmująca się reprezentowaniem profesjonalnych akupunkturzystów. Ponieważ chińska akupunktura staje się coraz bardziej popularna, często tworzone są rady w celu określenia tradycyjnych i najlepszych praktyk akupunktury. Rady zapewniają również miejsce dla praktyków akupunktury, aby spotkać się i omówić praktykę.

Rady akupunktury często powstają z połączenia istniejących klinik akupunktury. W Anglii British Acupuncture Council została utworzona w czerwcu 1995 roku przez zjednoczenie pięciu istniejących grup zajmujących się akupunkturą: British Acupuncture Association and Register, The Chung San Acupuncture Society, The International Register of Oriental Medicine, The Register of Traditional Chinese Medicine and the Traditional Acupuncture Społeczeństwo. Członkowie rady ds. akupunktury, takiej jak ta, zazwyczaj reprezentują ogólną praktykę akupunktury. Obowiązkiem wszystkich lekarzy zaangażowanych w tę radę jest przestrzeganie wysokich standardów etyki, dyscypliny i kodeksów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Grupy takie jak British Acupuncture Council również promują edukację w tej dziedzinie poprzez dostarczanie informacji na temat nauczania akupunktury oraz badanie najnowszych trendów i osiągnięć w medycynie chińskiej.

Wszyscy członkowie każdej rady akupunktury przechodzą rozległe szkolenie z akupunktury, dzięki czemu rozumieją diagnostykę i leczenie wszystkich rodzajów akupunktury, w tym akupunktury niepłodności, akupunktury twarzy i tradycyjnej akupunktury. Zanim zostaniesz akupunkturzystą, konieczne są instrukcje w klasie i praktyczne zastosowanie, a te same przepisy dotyczą każdego, kto chce wstąpić do rady akupunktury. Niektóre rady posiadają komisje akredytacyjne, które monitorują szkolenie wszystkich członków rady.

Innym celem rad akupunktury jest zapewnienie taniego ubezpieczenia akupunkturzystom. Rada generalnie może utrzymywać niskie składki dzięki współpracy kilku praktyków akupunktury. American Acupuncture Council to przykład jednej grupy, której celem jest monitorowanie stawek ubezpieczeniowych i utrzymywanie ich przystępności. Powstała w 1972 roku i jest jednym z najstarszych i największych ubezpieczycieli akupunktury na świecie. Ubezpieczenie dla tej rady jest gwarantowane przez Royal and Sun Alliance, najstarszego ubezpieczyciela na świecie.

Rady zajmujące się akupunkturą, takie jak American Acupuncture Council, również przyjmują wszelkiego rodzaju roszczenia dotyczące błędów w sztuce lekarskiej, w tym obrażeń i śmierci będących wynikiem leczenia. Rady rozumieją, że reputacja lekarza jest niezwykle ważna dla sukcesu finansowego, dlatego wszystkich akupunkturzystów zachęca się do wstąpienia do rady ds. obronności, zarządzania i etyki. Przede wszystkim korzyści płynące z rady akupunktury obejmują współpracę między lekarzami i postęp akupunktury w świecie medycyny.