Co to jest rozwój dziecka?

Rozwój dziecka odnosi się do procesu zmian psychicznych, fizycznych i psychicznych, które zachodzą u dziecka wraz z wiekiem. Jest przedmiotem wielu badań i konsekwentnego rozwoju przez lekarzy i psychologów. Rozwój dziecka nie jest nauką ścisłą — niektóre dzieci mogą rosnąć w innym tempie niż inne — ale może służyć jako wytyczna dla normalnych etapów rozwoju. Badanie rozwoju dziecka zwykle ogranicza się do osób w okresie od niemowlęctwa do późnego okresu dojrzewania.

Fizyczne procesy, które zachodzą, aby zabrać dziecko od urodzenia do dorosłości, są ogromne. Po urodzeniu dzieci są prawie całkowicie bezradne, podczas gdy w wieku dorosłym dziecko może wzrosnąć ponad pięciokrotnie w stosunku do swojego pierwotnego wzrostu i ponad 20-krotność swojej masy urodzeniowej. Niektóre badania nad rozwojem dzieci mają na celu zrozumienie tempa, kolejności i poziomu zmienności fizycznych zmian zachodzących w okresie niemowlęcym, dzieciństwie i okresie dojrzewania. Chociaż obszar ten obejmuje badanie zmian wagi i wzrostu, obejmuje również rozwój płciowy i zmiany mięśni. Badanie rozwoju fizycznego ma również na celu zrozumienie dolegliwości i urazów, które mogą wpływać na rozwój, ich przyczyn i potencjalnych sposobów leczenia.

Rozwój umysłowy i psychologiczny to kolejne ważne źródło badań i studiów w tej dziedzinie. Rozwój umysłowy może odnosić się do zmian zdolności intelektu i pamięci, a także rozwoju umiejętności motorycznych, takich jak koordynacja mowy i ręka-oko. Rozwój psychologiczny koncentruje się na rodzajach rozwoju emocjonalnego i społecznego, które występują w tym krytycznym okresie życia.

Badanie rozwoju dziecka wiąże się z wieloma innymi obszarami badań medycznych i zdrowia psychicznego. Problemy rozwojowe mogą wynikać z różnych źródeł, w tym predyspozycji genetycznych, urazów, chorób wieku dziecięcego, urazów porodowych, urazów fizycznych lub psychicznych w dzieciństwie oraz braku równowagi chemicznej w mózgu. Biorąc pod uwagę te szeroko rozpowszechnione akcenty, badacze rozwoju dzieci mogą mieć różne doświadczenia medyczne i psychiczne, które pozwalają im specjalizować się w leczeniu lub badaniu określonego zestawu problemów.

Rodzice często studiują materiały dotyczące rozwoju dzieci, aby poznać pozycję swojego dziecka w skali rozwojowej. Chociaż ważne jest, aby pamiętać, że niewiele dzieci dokładnie odpowiada średniej skali rozwoju fizycznego, psychicznego lub psychicznego, zrozumienie podstawowych przedziałów wiekowych dla rozwoju może pomóc w zidentyfikowaniu możliwej niepełnosprawności rozwojowej. W księgarniach i sklepach internetowych dostępnych jest wiele podręczników i przewodników, które mogą pomóc rodzicom przygotować się na długą drogę związaną z wychowaniem dziecka do dorosłości.