Co to jest serologia sądowa?

Serologia sądowa to badanie i wykorzystanie krwi i innych płynów ustrojowych w badaniu i rozwiązywaniu spraw karnych. Ta dziedzina badań zwykle koncentruje się na dowodach z krwi, chociaż inne płyny, takie jak ślina i nasienie, mogą być również używane i dostarczają dużej ilości informacji. Dowody krwi na miejscu przestępstwa, zwłaszcza przestępstwa z użyciem przemocy, mogą być wykorzystane do ustalenia pewnych informacji o ofierze lub potencjalnym podejrzanym, w tym płci, wieku i prawdopodobnego pochodzenia etnicznego. Serologia sądowa jest często ściśle powiązana z badaniem kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) i może być zaangażowana w typowanie i analizę DNA.

Dziedziną serologii sądowej mogą zajmować się serolodzy, a także biolodzy i lekarze sądowi. Niektóre ośrodki dochodzeniowe mogą mieć wyspecjalizowanego serologa kryminalistycznego, chociaż jest to dość rzadkie, a dochodzeniem w sprawie dowodów krwi zwykle zajmują się inni technicy medycyny sądowej. Dowody krwi są jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najważniejszych rodzajów dowodów, zwłaszcza w przypadku przestępstw z użyciem przemocy, i mogą być wykorzystywane zarówno w odniesieniu do ofiar, jak i napastników. Za pomocą serologii sądowej można czasem ustalić przyczynę śmierci ofiary, a wszelkie ślady krwi lub inne płyny ustrojowe pozostawione na miejscu przestępstwa można przypisać potencjalnym podejrzanym.

Serologia sądowa często bada krew ciała znalezionego na możliwym miejscu zbrodni, aby pomóc ustalić przyczynę śmierci. Próbkę krwi można zbadać pod kątem toksyn, które mogą wskazywać na obecność narkotyków lub trucizn w organizmie człowieka, które mogły spowodować jej śmierć. Podobnie, poprzez analizę DNA, osoba może potencjalnie zostać zidentyfikowana bez rozpoznawalnych cech, dokumentacji dentystycznej lub odcisków palców w porównaniu z innymi próbkami DNA. Chociaż serologia kryminalistyczna nie zawsze jest wykorzystywana do analizy dowodów DNA, te dwie dziedziny stają się coraz bardziej ze sobą powiązane w miarę rozwoju technologii.

Tego rodzaju dowody DNA, często analizowane za pomocą serologii sądowej, mogą być również wykorzystywane do znajdowania sprawców przestępstw. Jeśli na miejscu przestępstwa zostanie znaleziona krew lub inne płyny nienależące do ofiary, można je przeanalizować w celu uzyskania informacji o ewentualnych podejrzanych. DNA i krew mogą wskazywać płeć osoby, dawać wskazówki dotyczące wieku poprzez obecność szczepionek lub chorób, a nawet sugerować pochodzenie etniczne w oparciu o wspólne cechy występujące we krwi. Po znalezieniu podejrzanego, dopasowanie DNA może być często wykorzystane do oskarżenia lub uwolnienia osoby, ponieważ krew i inne płyny ustrojowe mogą stworzyć bezpośredni związek między miejscem zbrodni z użyciem przemocy a napastnikiem.