Co to jest siarczan atropiny?

Siarczan atropiny jest najczęściej stosowaną w medycynie formą wtórnego metabolitu atropiny, pochodzącego z psiankowatych i innych trujących roślin z rodziny Solanaceae. Rozsądnie stosowany alkaloid ten ma szereg zastosowań w medycynie i weterynarii. Jest lekiem antycholinergicznym, dzięki czemu wysusza wydzielinę oskrzelową, zmniejsza potliwość i może być stosowany jako antidotum na niektóre rodzaje zatruć. Preparat ten jest również stosowany w okulistyce do rozszerzania źrenic i leczenia różnych chorób oczu. Innym zastosowaniem tego leku jest stymulowanie bicia serca osób, których tętno jest wyjątkowo niskie.

Szereg roślinnych metabolitów wtórnych to śmiertelne trucizny w wysokich dawkach i medycznie użyteczne związki w niższych dawkach. Takim związkiem jest atropina. Do celów medycznych podaje się go najczęściej w postaci siarczanu atropiny, często znanego jako hioscyjamina. Ten związek występuje w mieszaninie dwóch form, d-hioscyjaminy i l-hioscyjaminy. Jedynie postać w konfiguracji l-hioscyjaminy, znana jako stereoizomer, ma wpływ na fizjologię ssaków.

Lek ten jest klasycznym przykładem leku antycholinergicznego. Takie związki blokują efekty sygnalizacji chemicznej między niektórymi typami komórek nerwowych poprzez hamowanie acetylocholiny. W przypadku siarczanu atropiny efekt ten jest odwracalny.

Aktywność acetylocholiny jest wymagana do funkcjonowania nerwów. Związki hamujące jego aktywność, takie jak insektycydy fosforoorganiczne i gazy nerwowe, mogą być śmiertelnymi truciznami. Lek jest stosowany jako antidotum na takie formy zatrucia i jest przenoszony w postaci do wstrzyknięć przez żołnierzy wkraczających na obszary, gdzie mogą być narażeni na działanie gazów nerwowych, takich jak sarin.

Działanie antycholinergiczne może pomóc w wysuszeniu wydzieliny oskrzelowej. Siarczan atropiny jest czasem składnikiem syropów na kaszel. Hamuje również pocenie się i jest stosowany w leczeniu stanów klinicznych, w których pacjent wytwarza nadmierną ilość potu.

Okuliści czasami stosują krople do oczu zawierające siarczan atropiny w celu rozszerzenia oczu pacjentów, poszerzenia źrenic. W ten sposób lekarz może lepiej zajrzeć do wnętrza oka, aby przeprowadzić dokładniejsze badanie. Lek stosuje się również w leczeniu niektórych schorzeń oczu, takich jak specyficzna forma jaskry.

W krytycznych przypadkach niskiej częstości akcji serca do zwiększenia częstości stosuje się siarczan atropiny. Paradoksalnie bardzo niskie dawki mogą mieć odwrotny skutek. Przy takich zabiegach lek podaje się w postaci do wstrzykiwań.
Siarczan atropiny wchodzi w interakcje z wieloma innymi związkami i należy koniecznie dostarczyć lekarzowi przepisującemu listę wszystkich przyjmowanych leków na receptę i suplementów. Działanie tego leku nasila przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych, przeciwhistaminowych, benzodiazepinowych, przeciwpsychotycznych i wielu innych leków. Dlatego pacjenci przyjmujący leki psychiatryczne mogą wymagać szczególnej ostrożności podczas przyjmowania atropiny. Antidotum na ten lek to naturalne produkty pilokarpina lub fizostygmina.