Co to jest sieć seksualna?

Sieć seksualna to rodzaj sieci społecznościowej, grupa ludzi powiązanych relacjami społecznymi. Sieć seksualna to sieć społecznościowa, która łączy osoby związane aktywnością seksualną. Innymi słowy, osoby należące do sieci seksualnych musiały mieć stosunki seksualne z przynajmniej jedną inną osobą w sieci. Wiele sieci społecznościowych jest interesujących głównie dla socjologów i marketerów. Z drugiej strony sieci seksualne odgrywają ważną rolę w zdrowiu seksualnym i rozprzestrzenianiu się lub zapobieganiu chorobom przenoszonym drogą płciową (STD).

Socjologowie badali sposoby interakcji między ludźmi od końca XIX wieku. W połowie XX wieku socjologowie, tacy jak Stanley Milgram z Harvardu, zdali sobie sprawę, że ludzkie powiązania społeczne mają pewne wzorce, które można prześledzić i odwzorować. Przełomowe badania seksuologa Alfreda Kinseya dowiodły, że dotyczy to również relacji seksualnych. W społeczności, takiej jak małe miasteczko lub kampus uniwersytecki, znaczny procent populacji będzie połączony w powiązaną sieć seksualną. Inne sieci seksualne tworzą się wokół wyspecjalizowanych grup, takich jak duże miejsce pracy lub patroni konkretnego klubu nocnego.

Sieci seksualne mogą przybierać różne formy w zależności od ich sieci społecznościowej, z której pochodzą. W 2004 roku badacze z Ohio State University prześledzili sieć seksualną anonimowego liceum na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych. Wcześniejsze badania sieci seksualnych wykazały, że kilka osób o wysokim poziomie aktywności seksualnej działało jako węzły łączące większość pozostałych sieci. W przeciwieństwie do tego badanie wykazało, że sieć seksualna szkoły średniej była szeroko rozprzestrzeniona w środowisku uczniów. Sugeruje to, że młodzi ludzie, po raz pierwszy badający swoją seksualność, nie ustalili ról i nawyków, które często determinują kształty sieci seksualnych dorosłych.

Badanie sieci seksualnych może pomóc epidemiologom monitorować i kontrolować epidemie chorób przenoszonych drogą płciową. Było to szczególnie prawdziwe po odkryciu HIV/AIDS, śmiertelnej i nieuleczalnej choroby przenoszonej drogą płciową. Na początku lat osiemdziesiątych opinia publiczna uważała, że ​​AIDS dotyka tylko homoseksualnych mężczyzn i niewiele osób zachowało ostrożność w swoich zachowaniach seksualnych. Naukowcy wkrótce odkryli, że choroba wirusowa może zarazić każdego, a jej wczesne rozprzestrzenienie się wśród seksualnej sieci gejów doprowadziło do błędnego przekonania, że ​​osoby heteroseksualne nie zostaną dotknięte. Doprowadziło to do nowego zrozumienia sieci seksualnych i chorób przenoszonych drogą płciową, a także szeroko zakrojonych zmian w postawach i zachowaniach seksualnych, w tym koncepcji bezpiecznego seksu.

Śledzenie sieci seksualnej związanej z HIV jest dobrze udokumentowane w bestsellerowej książce Randy’ego Shiltsa o wczesnym kryzysie AIDS „I zespół grał dalej”. Film z 1993 roku oparty na książce również to przedstawia. Jeden z aspektów badania ujawnił, w jaki sposób sieci seksualne zostały zmienione i rozszerzone wraz z pojawieniem się łatwo przystępnych cenowo podróży lotniczych. Sieci seksualne wciąż się zmieniają, ponieważ pojawiające się technologie pozwalają ludziom łączyć się na nowe i zaskakujące sposoby.